Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§2. Причини та умови бандитизму

Попри різноманіття причин та умов проявів бандитизму всі вони можуть бути зведені до трьох груп криміногенних явищ: матеріального, духовного та соціально-психологічного характеру.

Явища матеріального характеру обумовлені перш за все соціально-економічною кризою удержаві, складовими частинами якої стали зниження рівня життя більшої частини населення, офіційно визнане безробіття, багатоукладність економіки ісоціальний прошарок дрібних власників— господарюючих суб’єктів, тіньовий сектор економіки, майнове, часом несправедливе розшарування населення ійого злостива поляризація, фактична неможливість більш-менш стерпного задоволення побутових та культурних потреб, житлових умов, належного виховання дітей. Спад виробництва, безробіття, низька заробітна плата, високі ціни на предмети першої необхідності призвели до падіння життєвого рівня більшості населення України, особливо молодих, енергійних людей і, як наслідок, до втягнення їх угрупову злочинну діяльність. Бандитські формування не виникли раптово: існує «багатий» вітчизняний ізарубіжний історичний досвід. Частина прошарку молодих злочинців ще раніше була втягнута ділками тіньової економіки возброєну злочинну діяльність, яка зрозпадом СРСР становила основу різних форм організованої злочинності. Але фактор матеріального характеру слід розуміти іяк недостатньо досягнутий усуспільстві рівень матеріального добробуту іобумовлену ним реальну можливість матеріальними ресурсами активно протидіяти причинам, що породжують бандитизм.

Явища духовного характеру— це криміногенні чинники, які формують комплекс переконань, поглядів, оцінки своїх вчинків, почуття відповідальності. Формування світогляду молодої людини, його зміни не слід розуміти спрощено, як тривалий процес, який обов’язково відбувається довгий час. Трапляється ітаке, але частіше уперіоди соціально-економічного, ідеологічного перевороту, революційних подій, коли певна частина населення незаконно озброюється, у тому числі, раніш судимі, фізичного виживання, безробіття, спокуси «достойного життя», казкового збагачення за рахунок заможних— усе це швидко формує духовну базу організованої злочинності, бандитизм. До негативних явищ, що опосередковано впливають на духовний, правовий та культурний світогляд особи, належать: зниження авторитету влади іпослаблення ефективності державного управління увсіх сферах життя, корупція; недостатній професіоналізм співробітників правоохоронних органів ірівень їх ресурсного забезпечення; пропаганда серед населення, незважаючи на прийняті закони, укази, соціально-негативних норм, звичаїв, зразків кримінальної субкультури уЗМІ; незахищеність населення перед злочинністю; стрімка віктимізація населення та ін.

Явища соціально-психологічного характеру пов’язані зрівнем свідомості, механізмом антисуспільної поведінки різних верств населення вумовах дії вищезгаданих явищ. Як підкреслюється улітературі, йдеться не про механізм поведінки окремих індивідів, асаме про поведінку різних суспільних груп, про обтяження їх свідомості, побуту тими чи іншими настановами (провокуючі явища, пов’язані зпервісним накопиченням капіталу; кримінальне минуле 50 % учасників банд; існування— іпро це знають усі— злочинного середовища, яке «звеличує» бандитів; консолідація злочинців ще вмісцях позбавлення волі іяка продовжується після відбуття покарання; несприятливі адаптаційні умови; недосконалість методик розслідування ідоказової бази, що формує переконання уневразливості банд ібезкарності їх учасників; недоліки вдіяльності щодо охорони свідків іпотерпілих; низка особистісних якостей ірис, як-от: нереалізовані позитивно організаційні здібності осіб; прагнення до влади, наживи, кримінальні зразки, ризики, наявність зброї та ін.).