Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§1. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері економіки

Належний рівень розвитку економічних відносин єзапорукою прогресу будь-якого розвинутого суспільства. Тому злочини, які вчиняються уцій сфері, обґрунтовано вважаються вкрай небезпечним суспільним явищем.

Злочинністю усфері економіки (іноді її називають економічною злочинністю) кримінологи розуміють сукупність умисних корисливих злочинів легальної і нелегальної економічної діяльності, основним безпосереднім об’єктом яких виступають господарські відносини.

Головними ознаками економічної злочинності є такі.

1.Злочини вчиняються в процесі виробництва, обміну, розподілу товарів і послуг.

2.Наявний корисливий мотив вчинення злочинів - отримання економічної вигоди.

3.Суб’єктами злочину є учасники економічних взаємовідносин.

Офіційною статистикою у 2013р. було зареєстровано 11104 злочини у сфері господарської діяльності. Але за межами статистичного обліку залишається значна частина посягань, яка має враховуватися задля належної оцінки економічної злочинності. Якщо серед розкрадань майже 50 % латентних, то серед посягань, пов’язаних знесплатою податків, таких понад 90 %. Латентизація пояснюється передусім діями злочинців, які заздалегідь забезпечують засоби приховування скоєного (природна латентність). Щодо злочинів усфері підприємницької діяльності, то ймовірність їх виявлення та розкриття у значному ступені обумовлюється окрім вказаного й протиправною діяльністю посадовців правоохоронних органів (латентність, пов’язана з діями правоохоронців). Показово, що матеріали лише третини кримінальних проваджень про діяння економічної спрямованості доходять до суду.

З урахуванням значної поширеності не дивно, що економічні злочини завдають значної шкоди. Ці посягання обумовлюють значну криміналізацію економіки, тіньовий сектор якої за оцінками фахівців сягає 45 % валового внутрішнього продукту країни. У грошовому еквіваленті це майже 700 млрд. грн. За даними 2013р. лише сума несплачених податків, зборів та інших обов’язкових платежів становила більше 4 млрд. грн.

Динаміка розглядуваного виду злочинності в останні роки має свої особливості. В значному ступені її стимулювала економічна криза, що почалася в країні у 2008р. У 2011р. значно зменшила відповідну статистику декриміналізація 16 складів злочинів з розділу 7 Особливої частини Кримінального кодексу України.

Серед зареєстрованих у 2013р. злочинів у сфері економіки 1449 особливо тяжких, 3271 тяжких, 1048 середньої тяжкості, 5336 невеликої тяжкості. Найбільш поширені - ухилення від сплати податків, зборів (обов´язкових платежів) (ст.212 КК України) – 3069 злочинів, порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст.213 КК України) – 1641 злочин, зайняття гральним бізнесом (ст.203-2 КК України) – 1248 злочинів.

Географія злочинів усфері економіки теж має свої особливості. Кримінально карані діяння, пов’язані згосподарською діяльністю, поширені усхідних регіонах країни, де зконцентрований основний фінансовий та виробничій потенціал країни. Третина зних вчиняється уДонецькій, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Луганській областях, м. Києві. Переважно ці злочини вчиняються унаселених пунктах— місцях розташування підприємств.

З приводу характеристик осіб, які вчиняють посягання усфері економіки, треба виділити декілька обставин. По-перше, підвищений вік злочинців. Принаймні 75 % цих осіб єстаршими за 30 років. По-друге, співвідношення між кількістю чоловіків та жінок тут становить 3 : 2, що теж не збігається із загальною тенденцією щодо інших видів злочинів. Для господарських злочинів не єхарактерним рецидив.