Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§2. Причини та умови злочинів проти власності

Серед основних причин та умов вчинення злочинів проти власності слід назвати такі:

– несправедлива система розподілу національного багатства та бідність майже 80% населення;

– економічна незайнятість значної частини населення та відсутність достатніх засобів для існування;

– криміногенно небезпечний розрив між доходами 10% найбагатших і 10% найбідніших громадян як 30:1, при гранично допустимому 6:1;

– втрата інтересу до пошуку легальних джерел доходів, працевлаштування із мінімальним рівнем оплати праці і активізація пошуку нелегальних засобів до існування;

– разючий контраст між рівнем та якістю життя міського і сільського населення, неконтрольована міграція сільської молоді до міст, де на неї чекають жорстока боротьба за повсякденне фізичне виживання та спокуси індустрії розваг;

– зміна ієрархії суспільних цінностей у бік панування матеріальних цінностей над духовними, нав’язування ЗМІ ідеології досягнення життєвого успіху, багатства у будь-який спосіб, у тому числі злочинний;

– підтримання серед широких верств населення поглядів і традицій викрадення чужого майна як цілком прийнятного способу покращення матеріального становища чи задоволення елементарних потреб у найнеобхіднішому (їжі, одязі, предметах побуту);

– різке збільшення прошарку соціально невлаштованої молоді, яка ніколи не працювала, безпідставно довго перебуває на утриманні родичів, живе за рахунок крадіжок, торгівлі наркотичними засобами, випадкових підробітків, промотування майна і неготова самостійно забезпечувати власний матеріальний добробут;

– існування значної кількості осіб із алкогольною, наркотичною, ігровою та іншими залежностями, що вимагають щоденного пошуку грошових коштів у значних розмірах для підтримання відповідного способу життя;

– відсутність життєвих перспектив для провінційної молоді, вихідців із найбідніших верств населення, які масово втягується у вуличну субкультуру, зловживання психоактивними речовинами, охоче йдуть на контакт із кримінальними колами і долучаються до протиправної діяльності;

– пособництво і прикриття високодоходної корисливої злочинної діяльності на організованій та професійній основі з боку окремих працівників правоохоронних органів з метою сталого збагачення;

– неефективна розстановка та використання сил і засобів територіальних органів внутрішніх справ по забезпеченню охорони громадського порядку та запобігання злочинів проти власності;

– занедбана система профілактики злочинів проти власності, низькі показники їх розкриття, недостатня фахова кваліфікація працівників досудового слідства, які розслідують дану категорію злочинів, корупція серед суддів, що призначають неспіврозмірно м’яке покарання за вчинення злочинів проти власності, недостатня участь громадськості у запобіжній діяльності та ін.