Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§ 2. Причини та умови злочинів проти виборчих прав і свобод громадянина

Виборчі процеси, які відбуваються за останні десятиліття в Україні виявили низку недоліків в процесі реалізації виборчих прав і свобод громадян, які обумовлені комплексом певних причин і умов. Серед найбільш розповсюджених можна виділити наступні:

- високий рівень корупції суспільства, зокрема в органах державної влади та місцевого самоврядування. Наявність в списках політичних партій представників різноманітних бізнес-структур, в тому числі і кримінальної спрямованості, власників підприємств, холдингів, банків, які потенційно зацікавленні в лобіюванні своїх інтересів, значною мірою сприяє вчиненню кримінальних правопорушень в сфері виборчого права;

- політична нестабільність, конфліктність, криза в суспільстві, в деяких випадках - підтримка іноземних держав для просування вигідного кандидата та ослаблення політичного конкурента;

- недовіра до влади з боку населення через її неспроможність забезпечити реалізацію законних прав і інтересів громадян, прийняття державними органами рішень, які шкодять їх інтересам, що викликає активний супротив і як наслідок – вчинення протиправних діянь як засіб їх захисту;

- непрозорість фінансування виборчих кампаній, що є підґрунтям для різного роду фінансових зловживань і махінацій;

- складнощі при формуванні виборчих комісій, недостатнє грошове забезпечення їх членів;

- труднощі з відведенням та пристосуванням приміщень для голосування ;

- недостатнє забезпечення виборчих комісій і учасників виборчого процесу сучасними технічними засобами;

- низький рівень правосвідомості серед громадян та суб’єктів виборчого процесу. Незнання виборчого законодавства та виборчих процедур, недосвідченість та неналежна підготовка членів виборчих комісій створює сприятливе підґрунтя для порушень та зловживань в процесі та після виборів;

- фактична відсутність незалежного контролю з боку держави, громадськості, спостерігачів за проведенням виборів;

- серйозні прорахунки у складанні виборчих списків, що надає можливість маніпуляції при підрахунку голосів;

- низька ймовірність реального покарання за вчинення даної категорії злочинів, що породжує відчуття безкарності осіб, що їх скоюють;

- недоліки в діяльності правоохоронних органів. На даний час майже відсутня упорядкована система правоохоронних органів, щодо профілактики, запобігання та своєчасного розкриття злочинів проти виборчих прав громадян.

Глибокий та всебічний аналіз причин і умов злочинності в сфері виборчих прав дозволить здійснити ефективний комплекс заходів щодо мінімізації їх негативного впливу на виборчі правовідносини.