Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§2. Причини і умови злочинів проти волі, честі та гідності особи

Серед основних чинників злочинів проти волі, честі та гідності особи можна виділити такі:

– економічна нестабільність в країні, яка привела до низького рівня життя більшості населення, соціальної стратифікації за матеріальним становищем і конфронтації між різними шарами суспільства, бідності, бездоглядності і безпритульності серед неповнолітніх, безробіття, особливо серед жінок, зловживання спиртними напоями, насильства в сім’ї і в побуті, конфліктам у сфері спільного бізнесу і дозвілля, відсутності в цілому умов для самореалізації особи;

– руйнування моральних засад суспільства, наявність правового нігілізму, відсутність національної ідеології, знецінення загальнолюдських цінностей, що привело до психології користолюбства, культу заробляння грошей за будь-яку ціну, зневажливого або безвідповідального відношення до людського життя, прав і свобод інших членів суспільства;

– дискримінація людей за різними ознаками, гендерна нерівність в різних сферах життя;

– низька правова культура і надмірна довірливість громадян;

– недостатній рівень громадянського виховання і правової освіти з боку органів влади і управління, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації;

– недоліки в діяльності правоохоронних органів, зокрема, послаблення прокурорського нагляду за дотриманням законності при розгляді заяв про безвісно відсутніх громадян; даних медичних установ про хворих і інших осіб, які їх самовільно залишили; житлових органів про осіб, які вибувають з приватизованого житла у зв’язку з його відчуженням; органів соціального захисту населення, банківських установ або установ зв’язку про самотніх громадян, які тривалий час не звертаються за отриманням пенсій, субсидій чи інших видів державного соціального забезпечення; відсутність постійного обміну інформацією між правоохоронними органами України і інших держав про юридичних і фізичних осіб, які займаються посередництвом у працевлаштуванні громадян за кордоном, модельним, туристичним, розважальним бізнесом чи перевезенням людей через кордон, про розшук потерпілих та ін.