Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§1. Кримінологічна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи

Розділом III Особливої частини КК України 2001 р. передбачено сім видів злочинів проти волі, честі та гідності особи: незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146), захоплення заручників (ст. 147); підміна дитини (ст. 148); торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149); експлуатація дітей (ст. 150); використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ст. 1501), незаконне поміщення в психіатричний заклад (ст. 151). Ці злочинні посягання заподіюють значну моральну шкоду, створюють негативний національний або міжнародний резонанс, викликають неспокій і обурення громадян щодо спроможності держави захистити їх конституційні права і свободи.

У 90-ті роки ХХ століття було зареєстровано близько 3 тис. злочинів проти волі, честі та гідності особи, у структурі яких найбільшу частку займав такий злочин як незаконне позбавлення волі, на другому місці за кількістю фактів вчинення знаходилось незаконне поміщення в психіатричний заклад.

XXI століття розставило нові аспекти як в структурі, так і в динаміці злочинів проти волі, честі та гідності особи. За період 2001-2013 рр. було вчинено близько 6,5 тис. таких злочинів, серед яких перше місце посідає такий вид злочину як торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (майже 50%), незаконне позбавлення волі або викрадення людини перемістилось на друге місце (43%), на третьому місці – використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (5%).

Майже всі злочини проти волі, честі та гідності особи мають значний рівень латентності. Найменш латентним з них є захоплення заручників, оскільки в більшості випадків, враховуючи специфічні цілі цього злочину, сам факт захоплення заручників спеціально розголошується. Більш латентним є незаконне позбавлення волі або викрадення людини, особливо в тих випадках, коли цей злочин маскується під осіб, зниклих без вісті, під невпізнані трупи. Найбільш латентними є торгівля людьми, експлуатація дітей, незаконне приміщення до психіатричної установи, підміна дитини, рівень латентності яких часто залежить від соціальної позиції жертв цих злочинів.

Злочини проти волі, честі та гідності особи у багатьох випадках – супутники великих, індустріально розвинених міст і регіонів. Наприклад, для захоплення заручників в деяких випадках необхідна наявність місць масового скупчення людей або спеціальної інфраструктури (вокзал, аеропорт, посольство, державні, військові установи або установи кримінально-виконавської системи); для торгівлі людьми – спад або закриття великого промислового виробництва, що, у свою чергу, породжує масову міграцію населення у пошуках роботи і заробітку; психіатричні установи, як правило, знаходяться в обласних центрах і містах обласного підпорядкування.

Офіційна статистика не містить даних про ціну цього виду злочинів. Слід зазначити, що при вчиненні злочинів проти волі, честі та гідності особи, окрім фізичної шкоди в більшості випадків заподіюється і значна моральна шкода, виміряти яку в грошовому еквіваленті досить складно. Наприклад, згідно деяких опублікованих даних, світовий доход тільки від кримінальної секс-індустрії оцінюється від 7 до 12 млрд. доларів США чистого прибутку в рік, а це далеко не повна ціна такого злочину як торгівля людьми.

Результати кримінологічних досліджень показують, що переважна більшість осіб, що вчинюють злочини проти волі, честі та гідності особи, є чоловіками. Для такого злочину як незаконне позбавлення волі або викрадення людини найбільш криміногенним є вік від 21 до 25 років (40%) і від 30 до 40 років (30%). Тільки кожен десятий злочинець, що вчинює даний злочин, є жінкою, при цьому жінки, як правило, діють в співучасті. Захоплення заручників в основному здійснюється чоловіками у віці від 20 до 30 років, рідше – особами до 20 років, ще рідше – більше 40 років і всього трохи більше 1% – жінками. Для вчинення такого злочину як незаконне поміщення до психіатричної установи необхідна наявність спеціального суб’єкта (лікаря-психіатра) і вік таких злочинців значно старше – 30 і більше років.

Як правило особи, що вчинюють злочини проти волі, честі та гідності, раніше не притягувались до кримінальної відповідальності, не мають психічних відхилень, позитивно характеризуються на роботі і в побуті, інтелектуально розвинені, володіють яскраво вираженими вольовими і організаторськими здібностями.

При цьому значна частина злочинів проти волі, честі та гідності здійснюється у складі організованої групи. Діяльність організованих злочинних груп при вчиненні такого злочину як торгівля людьми майже завжди носить міжнародний характер: злочини починаються з факту вербування потенційних жертв в Україні і закінчуються, як правило, в країнах Близького Сходу та Західної Європи.

Серед мотивів злочинів проти волі, честі та гідності особи головне місце займає користь; стосовно незаконного позбавлення волі або викрадення людини мотивами також можуть виступати особисті неприязні відносини, помста, отримання необхідної для злочинців інформації і т. ін. Захоплення заручників супроводжується ще і специфічними цілями: втеча з місць позбавлення волі або звільнення особи з місць позбавлення волі; виїзд за кордон; прагнення вплинути на рішення посадових осіб органів державної виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, органів охорони правопорядку, суду тощо. Найбільш поширені способи вчинення даних злочинів – фізичне насильство, психічне насильство, обман.

Контингент жертв при вчиненні злочинів проти волі, честі та гідності особи достатньо різноманітний як по статевому, так і по віковому критерію. Стосовно такого злочину як експлуатація дітей жертвами можуть виступати тільки неповнолітні у віці до 15 років, жертвами ж торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини в переважній більшості випадків є дівчата і жінки у віці від 16 до 35 років.