Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§5. Стан сучасної світової кримінології

Стосовно розвитку світової кримінології, то наприкінці ХХ— початку ХХІ ст. увагу вчених було зосереджено на дослідженні таких проблем, як організована, утому числі транскордонна злочинність та її основні види— наркобізнес, торгівля людьми, нелегальна міграція, відмивання брудних грошей, а також корпоративна злочинність, злочини проти оточуючого середовища (“зелена” кримінологія), сімейна кримінологія, злочини усфері високих технологій, а також запобігання злочинності на основі оцінки ризику злочинних дій, пенітенціарна кримінологія, відновлювальна юстиція, зменшення можливостей вчинення злочинів, кримінологічні підходи до функціонування системи кримінальної юстиції, заходи фінансового впливу (замороження банківських рахунків та їх подальша конфіскація) як складова протидії корупційній злочинності, порівняльна кримінологія. Кримінології новітнього часу притаманні міждисциплінарний підхід, розмаїття кримінологічних теорій. Найактивніше кримінологія розвивається в таких країнах як Велика Британія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Канада, США, Австралія. Найбільш знаними кримінологами сучасності є Г. Абадинський, Н. Крісті, М. Кілліас, Д. Фарінгтон, К. Уеда, Л. Радзинович, Е. Савона, Д. Вілсон, Г.Й. Шнайдер, М. Тонрі, Ян ван Дайк, М. Леві, Р. Семсон та ін.

Єдину світову антизлочинну політику проводить ООН. Наукові розробки кримінологів знаходять своє втілення уроботі Комісії ООН іззапобігання злочинності ікримінальної юстиції, що кожні 5 років проводить Конгреси ООН з аналогічною назвою, на яких розробляються загальносвітові стратегії протидії злочинності та її окремим видам. 13 Конгрес ООН відбудеться у квітні 2015 року в Катарі.

На загальносвітовому рівні функціонує мережа кримінологічних науково-дослідних інститутів. Серед них слід назвати Центр ООН зміжнародного запобігання злочинності (CICP, Відень), Міжрегіональний інститут ООН із досліджень злочинності таюстиції (UNIKRI, Турин), Європейський інститут іззапобігання злочинності іконтролю над нею (HEUNI, Гельсінки). Серед європейських інституцій вагому роль відіграє Європейський комітет зпроблем злочинності (ЕССP), який розробляє проекти конвенцій або кримінально-політичні рекомендації. Рішенням Ради Європи у2001 р. було засновано Європейську мережу запобігання злочинності (EUCPN). Ця структура сприяє державам вобміні інформацією, розповсюдженні даних щодо впровадження апробованих іефективних стратегій запобігання окремим видам злочинності.

Важливу роль удослідженні злочинності виконує створене у2000 р. Європейське товариство кримінологів, яке об’єднує осіб, що займаються вивченням, викладанням, практикою уцарині кримінології, та підтримує науковий обмін іспівробітництво кримінологів Європи
задля поширення кримінологічних знань на європейському рівні. Було проведено чотирнадцять щорічних конференцій цього товариства.

Питання та завдання для самоконтролю

  1. Які кримінологічні ідеї містились у творах філософів античних часів і Середньовіччя?
  2. Охарактеризуйте основні етапи становлення ірозвитку кримінології.
  3. Назвіть учених— представників класичного напряму розвитку кримінології.

4.Схематично зобразіть групи соціологічних теорій.

5. Хто із вчених уперше всвоїх дослідженнях звернув увагу на особистість злочинця?

6. Ознайомтеся детальніше зоднією із соціологічних теорій. Розкрийте її основний зміст. Які емпіричні дослідження були проведені на її підтвердження?

7. Праці яких українських кримінологів вам відомі? Назвіть основні положення прочитаної вами наукової праці.