Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§1. Методологія кримінології

Методологія науки - це система основних поглядів, принципів розуміння оточуючого Світу, що є базовими для наукового пізнання. Згідно неї визначаються напрямки наукового пошуку, пояснюються виявлені закономірності, здійснюються прогнози розвитку явищ. Тому положення наукової методології для кримінологічних досліджень мають принципове значення.

Зараз у вітчизняній кримінології базовою є методологія теорії діалектики. Її основним постулатом є твердження про суцільний взаємовплив та взаємодію об´єктів Світу в різний спосіб та різними формами. Фактично мова йдеться про зв´язок, коли при певних умовах одне явище, процес (причина) з різним ступенем обов´язковості обумовлює стан іншого. У науці це явище визначається категорією «детермінізм».

У класичній теорії детермінізм окреслюється лише безпосередньою причинністю, що тлумачилася виключно механістично. Зараз наука стверджує про наявність різноманітних форм взаємовпливу явищ, серед яких є й ті, що проявляються у вигляді співвідношень і не реалізуються у безпосередній взаємодії (кореляції за просторовими та часовими характеристиками, функціональні залежності і т.ін.).