Актуальні проблеми кримінального права

Тема 4.5. Проблеми кваліфікації злочинів у сфері використання ЕОМ, комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку

4.5.1. Особливості кваліфікації злочину зі створення, розповсюдження і збуту програмних чи технічних засобів (ст. 361і КК України).

4.5.2. Проблеми розмежування несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ та несанкціонованих дій з інформацією, що обробляються в ЕОМ.