Актуальні проблеми кримінального права

Тема 3.1. Компаративісти України про проблеми прогалин у Загальній частині КК України: шляхи, засоби та перспективи їх розв`язання

3.1.1. Інститути та окремі положення Загальної частини кримінального законодавства країн континентальної Європи і СНД, яких, на думку українських компаративістів, немає в Кримінальному кодексі України.

3.1.2. Розв´язання проблем прогалин шляхом внесення доповнень до КК України.

3.1.3. Судовий прецедент як засіб розв´язання проблем прогалин та суперечностей кримінального законодавства: аргументи «за» і «проти».