Актуальні проблеми кримінального права

Тема 2.1. Проблеми кодифікації кримінального законодавства країн континентальної Європи та імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України

2.1.1. Проблеми імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України.

2.1.2. Проблеми кримінального законодавства країн традиційно-формалізованої романо-германської системи права та проблеми гармонізації з ним кримінального законодавства України.