Кримінологія

22.7. Поняття і загальна характеристика проституції

Під проституцією розуміється торгівля жінкою своїм тілом, якщо одержувані при цьому доходи є основним або єдиним джерелом існування.

Незважаючи на те, що таке явище довго замовчувалося у нашій країні, проституція була наявна насправді. Проституція — давня як світ.

Практично в усіх країнах світу ведеться боротьба з проституцією. У деяких країнах у поліцейських службах є спеціальні підрозділи, які боряться з цим соціальним явищем.

Сьогодні можна виокремити проституцію жіночу і проституцію чоловічу.

Умовно всіх проституток можна поділити на кілька груп:

а) елітні проститутки; б) “інтердівчатка”; в) проститутки, які обслуговують середні верстви населення; г) плечові проститутки; д) вокзальні (підвальні) проститутки.

Більшість із них живе фактично на межі аморальної та протиправної поведінки. Значна їх частина пов’язана зі злочинними елементами і сама вчиняє злочини. Проститутки також є джерелом розповсюдження вірусу СНІДу.