Кримінологія

22.6. Основні напрями діяльності органів внутрішніх справ з попередження наркоманії

Діяльність органів внутрішніх справ з попередження наркоманії та токсикоманії здійснюється у двох напрямах:

1) загальнопопереджувальна діяльність, що включає:

  • вивчення й аналіз оперативної обстановки регіону обслуговування;
  • виявлення учасників споживання наркотиків та ділянок із нелегальними посівами наркотиковмісних культур, їх обстеження і знищення;
  • організацію і проведення заходів щодо перевірки збереження наркотичних засобів на об’єктах обслуговування;
  • економічний аналіз господарської діяльності об’єктів обслуговування;
  • підготовку і направлення постанов за матеріалами розглянутих справ керівникам підприємств і установ;
  • проведення правової і медичної пропаганди та ін.;

2) індивідуально-профілактична діяльність, яка передбачає:

  • виявлення осіб, які починають вживати наркотики без призначення лікаря, а також осіб, які виготовляють і збувають наркотики;
  • постановку наркоманів на профілактичний облік;
  • вплив на них шляхом виховно-профілактичних дій тощо.