Кримінологія

22.5. Причини і умови, які сприяють наркоманії

У доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) про причини наркоманії зазначено, що “основні етіологічні гіпотези наркоманії пов’язані в основному:

1) з особливостями характеру наркомана;

2) психічними і фізіологічними розладами такої особи;

3) соціально-культурним впливом або соціальними незгодами”.

Природно, що послідовність причин у кожному конкретному випадку може бути різною.

Певний інтерес становлять мотиви, пов’язані з виникненням і звиканням до вживання наркотиків. Ці мотиви зводяться:

 • до задоволення цікавості щодо дії наркотичної речовини;
 • випробування відчуття належності з метою бути прийнятим певною групою;
 • вираження незалежності, а іноді й ворожого настрою щодо навколишніх;
 • пізнання нового і “хвилюючого”, що приносить задоволення;
 • досягнення “ясності мислення” або “творчого натхнення”;
 • досягнення відчуття повного розслаблення;
 • відходу від гнітючого;
 • своєрідного снобізму (англ. snobbery — ретельне дотримання всіх вимог моди і правил “хорошого тону”, зневажливе ставлення до всього, що виходить за межі цих вимог і правил).

Слід зазначити, що на наркоманію також впливають “провокуючі чинники”, тобто умови, які детермінують наркоманію, а саме:

 • доступність наркотиків;
 • мікросередовище;
 • бездіяльність посадових осіб, які зобов’язані вживати заходи проти поширення наркоманії;
 • слабка робота з виявлення наркоманів;
 • недостатня пропаганда проти наркотиків;
 • відсутність адміністративної відповідальності батьків за споживання дітьми наркотиків та ін.