Кримінологія

20.3. Причини й умови, які сприяють злочинності неповнолітніх

Причини й умови, які сприяють злочинності та злочинам неповнолітніх, — це соціально-негативні явища і процеси, які детермінують злочини в цілому. Разом з тим їх дія конкретизована, зокрема стосовно психології неповнолітніх.

Коло мотивів цих злочинів більш обмежене, ніж у дорослих злочинців, у багатьох випадках мотивація має ознаки інфантилізму.

Специфічна мотивація самоствердження в групі, псевдотовариства, псевдоромантизму, престижно-споживчих інтересів, “забороненого плоду”, ворожості до “чужих” і т. ін. понад усе пов’язана з низькою культурою дозвілля та емоцій.

У формуванні особи неповнолітніх, які можуть у певній ситуації вчинити злочини, і у безпосередньому виробленні мотивації цих злочинів вирішальну роль відіграють певні криміногенні обставини:

а) негативний вплив сім’ї;

б) відсутність у батьків у кризовій ситуації можливості забезпечувати (тимчасово або тривало) мінімально необхідні потреби дітей; настрої безнадійності або озлобленості в сім’ї у зв’язку з відсутністю матеріальних благ;

в) негативний вплив найближчого оточення — побутового, навчального, виробничого тощо — з боку однолітків або дорослих;

г) підбурювання з боку дорослих злочинців, що нерідко пов’язане з попереднім залученням до пияцтва, азартних ігор, інших форм “дозлочинної” антигромадської поведінки у поєднанні з пропагандою “переваг” життя злочинців;

д) тривала відсутність певних занять у неповнолітніх, які залишилися без роботи і навчання;

є) проникнення у середовище молоді, наприклад, через засоби масової інформації, побутові контакти тощо, стандартів повсякденної поведінки, не сумісних з ціннісними орієнтирами нашого суспільства (культ сили, жорстокості, наркотиків, статевої розбещеності як норми сучасного підлітка і т. ін.).

Нарівні та у взаємодії з названими вище чинниками формуванню криміногенної мотивації та її вияву в злочинності неповнолітніх істотно сприяють (створюючи можливості для їх дії або підсилюючи їх):

а) бездоглядність як відсутність належного контролю з боку сім’ї та виховних установ за поведінкою, зв’язками, проведенням часу неповнолітніх;

б) бездоглядність майбутніх неповнолітніх потерпілих, що сприяє створенню ситуації та приводів для злочинів, а саме нерозбірливість у знайомствах, сумісні розпивання спиртних напоїв, використання для зустрічей горищ, сараїв, підвалів, невимушена поведінка, агресивність і т. ін.;

в) різкі зміни в період глибоких реформ системи ціннісних орієнтирів у суспільстві, сповільненість і скрутність їх засвоєння сферою виховання, адже у зв’язку з цим виникає значна небезпека впливу на дітей і підлітків соціально-негативної інформації;

г) низький рівень роботи навчально-виховних установ (формалізм, нечесність, непрофесіоналізм);

д) розпад системи працевлаштування підлітків і виховання в трудових колективах;

є) відсутність достатньої мережі клубних установ для підлітків і згортання у зв’язку з припиненням дотацій гуртків дозвілля, секцій за місцем проживання;

ж) збільшення частки дітей і підлітків з відставанням в інтелектуальному і вольовому розвитку тощо.