Кримінологія

17.3. Кримінологічна характеристика особи учасника організованої злочинності

Учасники організованих злочинних структур в основному володіють рисами і властивостями особи професійних злочинців. Це випливає з професіоналізму відповідної діяльності її учасників. Причому оволодіння необхідними знаннями, навичками та уміннями для участі у постійній або систематичній діяльності організованих злочинних структур обов’язкове, але припускає засвоєння не тільки “технології” цієї діяльності відповідно до виконуваних функцій, а й її ідеології та психології: норм ієрархієзованої поведінки, спілкування; норм дисципліни в угрупованні; ціннісних орієнтацій; систем розпізнавання “свій — чужий” та інших елементів злочинної субкультури.

Разом з тим єдиної характеристики особи учасника організованої злочинності немає. Багато рис і властивостей такої особи залежать від місця в злочинній структурі, необхідності у “масці” для міжособистісного спілкування поза злочинною структурою. Наприклад, 80 % керівників організованих злочинних груп у сфері економіки є керівниками підприємств, установ, організацій або належать до елітного прошарку приватних підприємців. Очевидно, система їх поведінки, спілкування у сфері ділової діяльності й у побуті визначається загальноприйнятими вимогами до соціальної поведінки. Інша справа у тому, що демонстративне слідування визнаним соціальним цінностям, включаючи добродійність, лише маскує власну мораль, ідеологію, ціннісні орієнтації. Але цей контингент учасників організованої злочинності не можна ототожнювати зі “злодіями в законі”, кримінальні особливості яких перебувають на виду.

Особливістю рядових учасників організованих злочинних структур із суворою дисципліною є увага до свого фізичного здоров’я, чітко виражена престижна споживча орієнтація, доведена до автоматизму слухняність вказівкам керівника. Для осіб, задіяних як охоронці, бойовики і т. ін., характерні рішучість, швидкість реакції, професійне використання зброї та прийомів бойової боротьби, а також агресивність, готовність вирішувати конфлікти шляхом насильства або залякування, не вагаючись застосувати жорстокі методи впливу на жертв.

Характерною є така психологічна особливість більшості учасників організованих злочинних структур, як упевненість у безпеці заняття злочинною діяльністю, безкарність, необмежені можливості “босів” щодо захисту своїх підлеглих.

Багатогранність ієрархії учасників організованої злочинності включає й осіб нижчих ланок, із середовища п’яниць, наркоманів, повій та інших люмпенізованих осіб, які залучаються для разових доручень або утворюють фон для організованої злочинності. їх особливості визначаються типом та інтенсивністю ірраціональних потреб і середовища спілкування.