Кримінологія

15.5. Заходи, які вживає Україна щодо боротьби з тероризмом на міжнародному рівні

З метою захисту особи, держави та суспільства від тероризму, виявлення та усунення причин та умов, які його породжують, Україна бере активну участь у міжнародному співробітництві у боротьбі із цим надзвичайно небезпечним явищем.

Відповідно до укладених міжнародних договорів Україна співпрацює у боротьбі з тероризмом із багатьма іноземними державами, їх правоохоронними органами та спеціальними службами, а також міжнародними організаціями, що ведуть боротьбу з міжнародним тероризмом.

Україна є учасником більшості міжнародних конвенцій, укладених під егідою ООН або в рамках Ради Європи, з боротьби з різноманітними виявами тероризму.

Відповідно до положень Конституції України ці багатосторонні договори є частиною національного законодавства і разом з ним встановлюють механізми для ефективного міжнародного співробітництва у боротьбі з тероризмом.

Незважаючи на те, що події 11 вересня 2001 р. змусили світове співтовариство та всі країни знову звернутися до проблеми тероризму, переглянути правову базу боротьби з цим явищем, все-таки досягти єдиної думки, що таке тероризм, дати однозначне його тлумачення не вдається. Проблема полягає значною мірою у розрізненні національно-визвольної боротьби та терористичної діяльності, але домовитися з цього приводу світовій спільноті поки не вдалося. Є ще кілька спірних моментів. Як вважає Г. Морозов, “процес вироблення єдиного, загальноприйнятого визначення ускладнюється суб’єктивними факторами: небажанням деяких держав зв’язувати себе чітким формулюванням, яке здатне створити перешкоди для їх закритого від світу та власного народу зв’язку з терористичною діяльністю”.

Однак людство має консолідувати всі свої зусилля у боротьбі з тероризмом, намагатися знайти те, що об’єднує, а не роз’єднує всіх людей незалежно від кольору шкіри, віросповідання, політичних переконань. Лише в цьому випадку людство зможе подолати тероризм як глобальну загрозу XXI ст. Життя ще раз підтверджує думку, що “немає альтернативи міжнародному співробітництву у боротьбі з тероризмом, а оскільки тероризм є міжнародною проблемою, то і контртерористична діяльність є міжнародним питанням”.