Кримінологія

12.6. Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими суб’єктами профілактики

Взаємодія стосовно профілактики злочинів є процесом здійснення сукупних, погоджених, скоординованих дій суб’єктів попереджувальної діяльності, що сприяють недопущенню вчинення злочинів з боку спрямованих проти громадськості осіб.

Таким чином, це не сприяння, не взаємодопомога і не самостійна дія (як іноді трактують взаємодію окремі автори), а спрямована державними органами, погоджена за метою, часом і місцем спільна, взаємозалежна керована діяльність двох рівноправних, самостійних суб’єктів, які функціонально забезпечують досягнення наміченого результату.

До основних форм взаємодії ОВС з іншими правоохоронними органами належать:

 • спільне вивчення стану злочинності та інших правопорушень на території обслуговування і практики боротьби з ними;
 • розроблення і реалізація спільних заходів щодо попередження злочинів та інших правопорушень;
 • спільні перевірки окремих питань щодо стану боротьби зі злочинністю на окремих об’єктах;
 • спільні виїзди в населені пункти, навчальні заклади, на підприємства і в організації для надання допомоги з попередження злочинів й інших правопорушень;
 • спільні заходи щодо обміну досвідом попереджувальної діяльності та підвищення рівня кваліфікації співробітників правоохоронних органів;
 • спільне обговорення підсумків роботи та результатів виконання заходів щодо попередження правопорушень (міжвідомчі наради);
 • обмін інформацією, що становить взаємний інтерес.

До основних форм взаємодії ОВС із громадськими організаціями можна віднести:

 • взаємне інформування про злочини та інші правопорушення;
 • спільне розроблення і реалізацію різних операцій і рейдів, спрямованих на попередження правопорушень;
 • спільну організацію правової та виховної роботи серед населення;
 • надання методичної й організаційної допомоги громадським організаціям з боку ОВС тощо.

Безумовно, цей перелік форм взаємодії ОВС з іншими суб’єктами попереджувальної діяльності не є вичерпним. У процесі вдосконалення цієї діяльності його можна доповнювати та змінювати.