Кримінологія

12.2. Суб’єкти і об’єкти попереджувальної діяльності

Суб’єктами попередження злочинності є державні органи, громадські організації (об’єднання) й колективи, а також різні приватні структури (господарські, навчальні, благодійні та ін.) і громадяни, які цілеспрямовано здійснюють на різних рівнях і в різних масштабах профілактичну діяльність, наділені у зв’язку з цим певними правами й обов’язками та несуть відповідальність за їх реалізацію.

Виокремлюють:

а) неспеціалізовані суб’єкти, для яких завдання профілактики похідні від основних, більш загальних завдань (наприклад, навчальні заклади);

б) спеціалізовані суб’єкти, для яких профілактика є основним завданням (наприклад, правоохоронні органи).

Для ефективного функціонування системи суб’єктів профілактики слід чітко визначити для учасників профілактичної діяльності об’єкти впливу і мету роботи, не дублювати їх функції, забезпечити взаємодію, методичну і правову регламентацію їх повноважень, реалізувати підготовленими до цієї роботи кадрами завдання і цілі профілактики.

Щодо об’єктів профілактики у кримінологічній літературі побутує загальновизнана думка, відповідно до якої до них належать: злочинність та її види; причини й умови, що її породжують; особи, які вчинили злочини, а також окремі “фонові явища”.

Повноваження найбільш важливих суб’єктів профілактики є такими.

Місцеві органи влади й управління на своїй території:

 • здійснюють загальне управління всіма суб’єктами профілактики, розробляють і приймають комплексні програми і плани соціально-економічного розвитку регіонів;
 • скасовують і припиняють акти керівників підприємств, установ, організацій, видані з порушенням закону;
 • формують і створюють фонди, які забезпечують функціонування всіх суб’єктів профілактики;
 • забезпечують профілактичну пропаганду в засобах масової інформації, контролюють репертуар кіно-, відеофільмів, які пропагують культ жорстокості, насильства, суспільну аморальність, проституцію.

Комітети, комісії, ради з профілактики правопорушень:

 • координують діяльність державних і правоохоронних органів, трудових колективів, громадських формувань і громадян з профілактики правопорушень;
 • розробляють на основі кримінологічних прогнозів комплексні програми профілактики правопорушень і контролюють за їх виконанням;
 • організовують проведення правового навчання та юридичну допомогу населенню.

Правоохоронні органи:

а) органи внутрішніх справ:

 • постійно аналізують криміногенну (оперативну) обстановку, вносять пропозиції в плани соціально-економічного розвитку і програми боротьби зі злочинністю та профілактики правопорушень;
 • виявляють, реєструють і вживають заходи профілактичного впливу на основі достовірних даних щодо осіб, які порушують закони, правопорядок, правила співжиття;
 • вносять пропозиції на адресу державних органів, підприємств, установ, організацій про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень, вживають заходи реагування до посадових осіб, конкретних правопорушників;
 • подають на запити органам і громадянам інформацію щодо проведеної профілактичної роботи та стану правопорядку;

б) органи прокуратури здійснюють нагляд за законністю і профілактичною діяльністю всіх державних органів, громадських організацій та громадян;

в) суди відповідно до законодавства про судоустрій і судочинство приймають рішення про необхідність вживання заходів з усунення причин і умов вчинення правопорушень, реєстрації осіб з антигромадським способом життя, застосування заходів індивідуальної профілактики;

г) органи юстиції роз’яснюють і пропагують законодавство,, що регламентує профілактичну діяльність, виконують інші функції, що мають профілактичне значення;

д) колегія адвокатів і органи держарбітражу в межах своєї компетенції розкривають факти правопорушення прав і законних інтересів громадян, державних і громадських організацій, вносять пропозиції у відповідні органи про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

є)навчальні заклади:

 • взаємодіють з державними і громадськими організаціями з питань профілактики правопорушень серед учнів і студентів;
 • забезпечують правове навчання і виховання учнів, пропаганду дотримання законності, виховно-профілактичну роботу з учнями та їх батьками, що допускають антигромадські вияви і перебувають на профілактичному обліку;
 • вивчають, узагальнюють проведену профілактичну роботу серед учнів і студентів та вносять пропозиції до місцевих рад депутатів, зацікавлені державні органи і громадські організації з її поліпшення;
 • вживають заходи щодо охоплення навчанням підлітків і непрацюючих шкільного віку, надають допомогу в працевлаштуванні підлітків, які не бажають чи не спроможні з тих чи інших причин навчатися, а також випускникам середніх шкіл і профтехучилищ;

ж) органи й установи охорони здоров’я:

 • виявляють підприємства, організації, установи, діяльність яких завдає шкоди здоров’ю людей або створює таку загрозу; за наявності законних підстав припиняють їх роботу, застосовують до винних посадових осіб заходи впливу, передбачені законом;
 • виявляють і в установленому порядку ведуть облік осіб, що страждають на алкоголізм, наркоманію, венеричні захворювання, психічні розлади, захворювання СНІД, забезпечують їх лікування, інформують про них у випадках, передбачених законом, ОВС;
 • здійснюють пропаганду медичних знань із профілактики цих захворювань;
 • у повному обсязі оформлюють медичні документи, необхідні для направлення хворих і злісних порушників на примусове лікування й у спеціальні лікувально-виховні установи, забезпечують ізоляцію і лікування осіб, що страждають психічними захворюваннями, схильні до суспільно небезпечних діянь;

з) органи державного управління, підприємства, установи, організації, їхні трудові колективи:

 • здійснюють профілактику правопорушень у межах своєї компетенції, взаємодіють із правоохоронними органами під час здійснення заходів загальної й індивідуальної профілактики;
 • беруть участь у розробленні комплексних програм, планів профілактики правопорушень, проводять роботу з їх реалізації, виховання громадян у дусі дотримання законів;
 • забезпечують охорону довіреного їм майна, пропускний режим, дотримання правил техніки безпеки, вчасно вживають заходи щодо виконання і дотримання профілактичних розпоряджень, повідомлення правоохоронних органів про причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень тощо.