Кримінологія

11.2. Види кримінологічного планування

Є такі види планування.

 1. За строками плани бувають коротко-, середньо- та довгостроковими. Короткострокове кримінологічне планування розраховується зазвичай на квартал, півріччя, рік і орієнтується на вирішення поточних завдань, що випливають з наявної та прогнозованої на найближчий період обстановки. Середньо- і довгострокове планування, що ґрунтується на прогнозах на ці самі періоди, орієнтоване на визначення перспективи боротьби зі злочинністю, постановку завдань, що тривають, визначення шляхів і засобів їх розв’язання. Ці види планування розробляються зазвичай на ті самі строки, що і відповідне прогнозування, тобто середньострокове — до 5 років, а довгострокове (перспективне) — до 10—15 років.
 2. За масштабами кримінологічне планування поділяється на регіональне, місцеве і планування на окремому об’єкті.
 3. За складом учасників і їхньою роллю планування буває комплексним територіальним (державним, регіональним, місцевим), міжвідомчим та відомчим.
 4. За спрямованістю планування поділяється на територіальне та галузеве.
 5. За предметом виокремлюють планування, що охоплює боротьбу зі злочинністю в цілому і за видами, і таке, що охоплює тільки боротьбу з окремими видами злочинності.

В органах внутрішніх справ є такі види планів: а) перспективні (п’ятирічні); б) річні; в) квартальні. Останні два можна назвати поточними.

Крім того, в підрозділах МВС утворюються спеціальні плани: із забезпечення громадського порядку під час проведення суспільно-політичних, спортивних, культурних та інших заходів, з попередження і припинення групових правопорушень, із розшуку і затримання збройних злочинців, що переховуються, з розшуку викраденого автотранспорту, на випадок виникнення надзвичайних подій і стихійних лих, оперативно-розшукових заходів і слідчих дій за конкретними справами.

Можуть бути також комплексні, цільові та регіональні плани (програми). Наприклад, у боротьбі з наркоманією, організованою злочинністю та корупцією тощо.

Зразкова структура плану підрозділів міліції у боротьбі зі злочинністю складається з таких розділів:

 • висновки й оціночні показники, аналіз за попередній період;
 • організаційні заходи;
 • попередження злочинів і зміцнення правопорядку;
 • розкриття і розслідування злочинів, розшук злочинців;
 • боротьба з нетрудовими доходами;
 • забезпечення безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки;
 • робота з кадрами та зміцнення законності;
 • питання господарсько-фінансової діяльності.

Заходи щодо роботи зі спецапаратом подаються у вигляді окремого додатка до плану.

У роботі дільничних інспекторів міліції передбачене ведення особистого місячного і щоденного плану в робочому зошиті.