Кримінологія

9.3. Об’єкти та суб’єкти кримінологічних досліджень

Найбільш загальними об’єктами кримінологічних досліджень є: а) злочинність; б) особистість злочинця; в) причини й умови вчинення злочинів; г) заходи, вжиті державними і суспільними органами та організаціями з попередження злочинів.

Суб’єкти кримінологічного дослідження — конкретні організації, установи чи окремі особи, що вивчають злочинність. До них належать: правоохоронні органи (юстиції, суду, прокуратури, МВС), науково-дослідні інститути, творчі колективи й окремі науковці, а також практичні працівники правоохоронних органів та навчальні заклади.

До вивчення нерідко залучаються й інші відомства та установи (наприклад, контрольно-ревізійні органи, представники інспекцій та ін.).