Кримінологія

6.4. Причини й умови злочинності в Україні

Під причинами злочинності в сучасній Україні розуміється система негативних соціально-психологічних явищ, пов’язаних із суперечностями суспільства і держави, що породжують злочинність.

Умови злочинності — система негативних економічних, соціальних, психологічних, організаційних, правових явищ, пов’язаних із суперечностями суспільства і держави, що створюють можливість формування причин і дії злочинності.

Причини й умови злочинності в основному зводяться до чотирьох підсистем — економічні причини й умови, причини та умови кримінальної агресивності, причини та умови кримінальної необережності і правові причини та умови.

Економічні причини — це психологія: а) корисливості; б) паразитизму; в) нестатку.

Економічні умови: а) помилки в стратегії та практиці економічних реформ; помилки в приватизації, у банківській системі й акціонуванні, у виробничо-сировинній та споживчій сферах, у податковій системі; б) безконтрольність; в) безкарність.

Причини кримінальної агресивності — психологія: а) корисливої агресії; б) побутової агресії; в) націоналістичної агресії; г) сексуальної агресії.

Умови кримінальної агресії: а) безконтрольність обігу зброї та наркотиків; б) пропаганда культу насильства, порнографії, проституції; в) неефективність ранньої профілактики.

Причини кримінальної необережності — психологія: а) легковажно-ризикового ставлення до дотримання вимог суспільної й особистої безпеки; б) егоїстично недбалого задоволення власних інтересів.

Умови кримінальної необережності — це недоліки в матеріальному, технологічному, організаційному, правовому забезпеченні особистої та суспільної безпеки.

Правові причини — психологія: а) правового нігілізму;

б) правового легкодумства; в) правового безкультур’я.

Правові умови: а) недосконалість законодавства; б) прорахунки правозастосування; в) неефективність правового виховання; г) слабка суспільна профілактика.