Кримінологія

2.4. Позитивістська школа кінця XIX ст.

Позитивістська школа кінця XIX ст. не поділяє оптимізму класичної школи: поведінка людини, на їхню думку, визначається багатьма фізичними (тілесними), психічними і соціальними факторами, що не піддаються її контролю. Завдання кримінології полягає в тому, щоб вивчати психічні, фізичні та соціальні риси злочинця. Позитивісти хотіли з усією доброзичливістю змусити особу бути доброчесною, професійно корисною суспільству і дисциплінованою. Якщо класична школа звертала основну увагу на діяння, а ще раніше — на провину, то позитивістська школа спрямовує її на злочинця, на його долю і його небезпеку для суспільства. І якщо класична школа орієнтована на захист інтересів правової держави, то позитивістська — на виправлення злочинця.