Кримінологія

1.4. Система кримінології

Система кримінології будується за двома головними підставами: предметом і рівнем узагальнення науково-практичної інформації. На основі предмета кримінології її положення систематизуються за чотирма основними проблемами: злочинність, особистість злочинця, причини й умови злочинності та конкретних злочинів, попередження злочинності і конкретних злочинів.

За рівнем узагальнення виокремлюють загальну і спеціальну (чи особливу) частини кримінології. У загальній частині кримінологічні явища і поняття аналізуються в цілому, узагальнено, без виділення специфіки видів злочинів; в особливій — за відповідними видами злочинів, визначеними змістом злочинних діянь (корисливі, насильницькі тощо) або особливостями контингенту злочинців (злочини неповнолітніх, рецидивні злочини тощо).

Була б помилковою думка про кримінологію як суто академічну сферу знань, що не має безпосереднього практичного значення. Кримінологічна підготовка входить у систему професійної моделі оперативного працівника органів внутрішніх справ, податкової міліції, служби безпеки, прокуратури, суду та інших посадових осіб, що беруть участь у попередженні злочинів. Кримінологічна інформація дуже популярна. І це, як не парадоксально, є негативним для неї. Справа в тому, що точні науки, наприклад, математика чи фізика, захищені від невігласів формулами, історія — фактами і датами, кримінальне право — статтями Кримінального кодексу, а от кримінологія в цьому аспекті беззахисна. У деяких студентів виникає ілюзія простоти і доступності навчального матеріалу та надія на успішне складення іспиту на основі “середньої телевізійної освіти”.