Психологічний механізм здійснення присутній практично у кожній здоровій людині; людина здійснює творчість, виробляє інтелектуальні цінності. У процесі творчості людина цим механізмом продукує відкриття, винаходи і художні образи.

Психологічний механізм здійснення є живим пристроєм, який приймає, переробляє, зберігає енергію і виконує певну роботу. Творчими силами людини слід вважати: мислення, почуття, уяву - механізми психе; та психомоторику й енергопотенціал - механізми людини, а не тіла.

Через мислення відображається невідчутне; розум виходить за межі попередніх систем знань і уявлень і висуває нові ідеї; розсуд зводить здобуті знання у систему, користуючись схемами і шаблонами, що склалися у соціумі; інтуїція працює без свідомого плану й контролю, її результат самочинно вибухає у свідомість, осяюючи невідомим поглядом події і перебудовує предмет. Почуття працюють з чуттєво-інтуїтивним відображенням предмета, утворюють інтегральні образи, інтуїтивно їх оцінюють і утворюють домінанти рішень.

Механізм уяви відображає неіснуюче, створює образ майбутнього як існуючого предмета. Енергія - необхідна жива умова розвитку психе й тіла: енергія є умовою перебігу можливості дії до дійсності, матеріалізації думок, почуттів та уяви.

Психомоторика - одухотворена машина, майже єдиний засіб, знаряддя людини, завдяки якому втручається в довкілля, змінює його, створюючи нові предмети і явища власними силами. Вони - єдине ціле, сплав, у якому всі компоненти душі (психе) і тіла (соми) перебувають у гармонійній пропорції. Органічність механізму містить у собі дещо більше, ніж сума частин, що піднімає людину над рівнем буденності, що дозволяє їй творити.

Людина - феномен природи і ноосфери. Навчальні предмети в освітньому просторі мають містити здобутки ноосфери: історію розвитку думок найвищої точності - науку; розвиток почуттів відкритих геніїв і талантів; матеріалізації думок, почуттів і уяви в техніку і технологію матеріального виробництва. Вони невичерпні джерела інформації та енергії, бруски, на яких наточується вістря мислення, розгортання сили і глибини почуттів, розвивається винахідливість уяви і живить енергією механізми творчості. Ноосфера - пробні камені для прояву, розвитку потужного творчого процесу. На мою думку, єдине, природне та щире життєве кредо - «Задоволення в роботі».

В. В. Клименко, доктор психологічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки