Методика та організація наукових досліджень

12.2. Проблема свободи та відповідальності вченого

Проблема відповідальності вченого перед суспільством вже давно привертає до себе велику увагу. Вона складна і різноманітна, складається з чималої кількості факторів, тісно сплітається з більш широкої проблемою етичних аспектів.

Вчений у своїй діяльності природним чином несе відповідальність, якщо можна так висловитися, загальнолюдського характеру. Він відповідальний за повноцінність виробленого ним наукового «продукту». від нього очікується бездоганна вимогливість до достовірності матеріалу, коректність у використанні роботи інших науковців, строгість аналізу і міцна обґрунтованість зроблених висновків. Це елементарні правила з боку відповідальності вченого, так би мовити, його персональна етика.

Набагато ширше стає відповідальність вченого, коли питання постає про форми і результати використання його праць за посередництвом техніки та економіки. Наївно думати, що дії, поведінка окремого вченого позначаться на виникненні або протіканні тієї чи іншої кризи. Мова йде тут про інше - про голос співдружності учених, про їхні професійні позиції [85; 88].

Однією з особливостей сучасної науки є її все більше зближення з виробництвом, зменшується відстань від моменту наукового відкриття до його практичного втілення, відповідальність вченого збільшується. З´являється необхідність того наукового ризику, без якого неможливо втілення лабораторних результатів і наукових висновків у виробництво в широкому масштабі.

Таким чином, питання про практичне застосування наукових відкриттів містить в собі проблему ризику, тобто усвідомлення вченим необхідності тієї сміливості, яка виступає однією з конкретних форм прояву відповідальності.

Форми прояву наукового ризику різноманітні, але завжди питання про нього тісно пов´язаний з проблемою моральної відповідальності вченого. В усвідомленні вченим можливості або необхідності певного наукового ризику проявляється суперечливий характер свободи наукової творчості, з одного боку, та відповідальності - з іншого.

Відповідальність вченого є зворотним боком свободи його наукової творчості. З одного боку, відповідальність немислима без свободи, з іншого - свобода без відповідальності стає свавіллям.

Серед галузей наукового знання, в яких особливо гостро і напружено обговорюються питання соціальної відповідальності вченого і морально- етичної оцінки його діяльності, особливе місце посідають генна інженерія, біотехнологія, біомедичні та генетичні дослідження людини, всі вони досить близько пов’язані.