Методика та організація наукових досліджень

8.3. Особливості управління конфліктами в науковому колективі

Різновиди конфліктів у науковому колективі

1) Конфлікти, які пов’язані з існуванням у науковому підрозділі формальної та неформальної форм організації.

2) Конфлікт, пов´язаний з неоднозначним розумінням цілей та завдань організації.

3) Конфлікт через існування міфологічних стереотипів бачення організації.

4) Конфлікт через обіймання декількох посад (ролей) у науковому колективі. Цей конфлікт, пов’язаний з необхідністю прийняття рішень керівниками, які одночасно обіймають кілька посад різного ієрархічного рівня.

5) Конфлікт через використання особистих стосунків при прийнятті рішень.

6) Конфлікт, пов’язаний з використанням ресурсів наукової організації.

7) Конфлікт, який виникає через матеріально-фінансові інтереси.

8) Конфлікт, пов’язаний з діяльністю науковців поза основною науковою організацією.

9) Конфлікт щодо виконання зобов’язань - конфлікт зобов’язань виникає в тому випадку, коли діяльність поза науковою організацією перетинається і перешкоджає виконанню зобов’язань за основним місцем роботи [76].