Інтелектуальна власність

10.4 Істотні умови договору на передачу прав власності на об’єкти інтелектуальної власності

Дуже часто самого патенту (наприклад, на якийсь продукт або речовину з унікальними властивостями) недостатньо, і для випуску продукції в промислових масштабах, як зазначалося вище, необхідно також знати особливості технології виробництва або одержання продукту, налагодження, монтажу устаткування, інжинірингу (інженерно-технічного консультаційного забезпечення). Тому у додаток до "чистої" ліцензії зазвичай укладається також ряд супутніх ліцензійних договорів.

У більшості випадків даний момент враховується при оформленні ліцензійного договору, структура й зміст якого повинні відповідати певним вимогам. При складанні такого договору у нього повинні бути включені всі істотні умови, без яких договір як такий може бути визнаний недійсним.

 • Преамбула договору

а) визначення правового статусу юридичних або фізичних осіб, що беруть участь у виконанні умов договору;

б) підтвердження ліцензіаром того, що він дійсно є справжнім власником правовстановлюючого документа на об´єкт інтелектуальної власності і має право вести переговори від свого імені;

в) підтвердження ліцензіатом наміру придбати права на об´єкт інтелектуальної власності (якщо договір укладений в омані або під тиском, він може бути визнаний недійсним).

 • Визначення термінів:

ліцензіат - це;

ліцензіар – це;

територія - це;

Також у даному пункті визначається вид ліцензії, сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта та ін.).

 • Предмет договору

Звичайно застосовується як надання (передача) прав на певний об’єкт інтелектуальної власності. У деяких випадках може існувати і як об´єкт договору.

 • Технічна документація - зазначаються її склад, мова, на якій вона має бути оформлена, яким нормативним документам повинна відповідати, обсяг і т.д.
 • Технічні удосконалення, поліпшення й порядок їхньої передачі. У більшості випадків непатентоспроможні поліпшення передаються на безоплатній основі, патентоспроможні - за додаткову плату.
 • Зобов´язання або відповідальність

Сторони надають гарантії досягнення задекларованих показників та виконання взятих на себе зобов’язань.

 • Технічна допомога в освоєнні ліцензії (даний пункт є факультативним);
 • Вартість ліцензії й види платежів;
 • Інформація або звітність (якщо у договорі обумовлена виплата роялті, то вона має супроводжуватися наданням звітної бухгалтерської документації за певний термін. Даний пункт також є факультативним);
 • Забезпечення конфіденційності;
 • Захист переданих прав;
 • Реклама (даний пункт є факультативним);
 • Порядок вирішення спорів;
 • Термін дії договору й порядок його розірвання;
 • Форс-мажорні обставини;
 • Інші умови;
 • Юридичні адреси й реквізити сторін;
 • Додатки.

Як правило, такий договір підписується на 5-10 років, але не більше терміну дії охоронного документа на об´єкт інтелектуальної власності. На даний час спостерігається тенденція до скорочення строків, на які укладаються ліцензійні договори.

Ліцензійний договір, якщо це не повна ліцензія, не підлягає обов´язковій державній реєстрації, але при бажанні сторін може бути зареєстрований зі сплатою державного збору.

Ліцензійний договір може бути розірвано кожним з партнерів при наявності серйозних на те підстав з боку однієї з сторін, наприклад при недотриманні умов договору. Зокрема, ліцензіар може вимагати розірвання договору у випадку банкрутства або неплатоспроможності ліцензіата; якщо ліцензіат, одержавши за ліцензійною згодою право на повну або виключну ліцензію, не в змозі повністю освоїти або використати об´єкт ліцензії або припинив виробництво ліцензійної продукції без серйозних на те причин і т.п.