Інтелектуальна власність

10.1 Ліцензія як правова форма розпорядження правами інтелектуальної власності

У перекладі з латини слово "ліцензія" (licentia) означає "право", "дозвіл", "свобода". Стосовно об´єктів інтелектуальної власності термін "ліцензія" має самостійне значення й свою специфіку. Під ліцензією розуміється дозвіл, відповідно до якого власник виключного права на певний об´єкт інтелектуальної власності (ліцензіар) надає іншій зацікавленій особі (ліцензіатові) право користування вкащним об´єктом за обумовлену винагороду й на певних умовах.

Передача прав на використання об´єктів інтелектуальної власності у сучасному суспільстві відбувається винятково у вигляді оформлення ліцензійних договорів. Це двосторонні угоди, що забезпечують охорону інтересів договірних сторін, укладаються в письмовій формі і мають відповідати ряду вимог, які детально розглянуті нижче.

Відповідно до Цивільного Кодексу України будь-яке позадоговірне використання об´єкта інтелектуальної власності визнається неправомірним і кваліфікується як порушення прав на цей об´єкт.