Інтелектуальна власність

9.6 Порядок оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності та оформлення звіту про оцінку

Порядок оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності включає такі етапи:

  • оформлення договірних відношень між замовником і оцінювачем шляхом укладання договору на проведення оцінки в письмовій формі;
  • попереднє розроблення завдань оцінки;
  • ідентифікація охоронних документів на об´єкти інтелектуальної власності (правова експертиза), перевірку вірогідності представленого оцінювачеві інформаційного масиву для визначення вартості відповідно до встановленого переліку вихідних даних. У рамках правової експертизи ідентифікуються права на об´єкти інтелектуальної власності шляхом перевірки наявності документів, що підтверджують належність майнових прав.

Перелік відповідних документів включає: охоронні документи (патенти, свідчення про реєстрацію, авторські права, квитанції про сплату мита за підтримку в силі охоронного документа), ліцензійні договори, договори про передачу прав. Експертизі підлягають також установчі договори про передачу прав на об´єкти інтелектуальної власності в статутний капітал; договори - замовлення на створення об´єктів інтелектуальної власності третіми організаціями; договори на створення об´єктів інтелектуальної власності на підприємстві в порядку службового завдання; договори між підприємством і розроблювачами об´єктів інтелектуальної власності; акти про безоплатну передачу прав на об´єкти інтелектуальної власності; рішення органів виконавчої влади щодо нематеріальних активів при ліквідації, банкрутстві, приватизації й інших реорганізаціях підприємств. Підприємства, нематеріальні активи яких включають об´єкти інтелектуальної власності, повинні мати акти приймання до використання, про поставлення на бухгалтерський облік, про прийняття на баланс, про внесення у статутний капітал й інші необхідні документи.

На цьому етапі визначаються також цілі оцінки, які передбачають обґрунтування виду вартості для вибору підходу й методів оцінки, розробляється оціночна модель, в якій зазначається конкретний порядок робіт, виявляються особливі обставини й обмеження, відзначаються особливості окремих об´єктів інтелектуальної власності або виробництв, де використовуються ці об´єкти.

  • розрахунковий етап передбачає встановлення основних критеріїв розрахунку, переліку допустимих помилок і власне розрахунків відповідно до вимог чинного законодавства.

Результатом проведення оцінки об’єкта інтелектуальної власності має бути оформлення звіту про оцінку, який повинен містити такі елементи:

  • вступ, де викладаються мета й завдання оцінки;
  • опис охоронних документів об´єктів інтелектуальної власності (термін дії, строк корисного використання, тривалості розрахункового періоду, обсяг прав, ліцензії на вид діяльності, територія правової охорони), інших документів й умов, представлених для оцінки;
  • викладення методів оцінки;
  • матеріали з розрахунками вартості об´єктів інтелектуальної власності й результати оцінки;
  • особливі обставини й обмеження, що враховуються при оцінці;
  • розроблення рекомендацій замовникові щодо застосування результатів оцінки.

Також оформляється акт оцінки – документ, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки, здійснені суб’єктом оціночної діяльності.