Інтелектуальна власність

9.4 Ринковий (порівняльний) підхід

Ринковий (порівняльний) підхід до оцінки вартості інтелектуальної власності передбачає використання методу порівняльних продажів. Суть даного методу полягає в прямому порівнянні оцінюваного об´єкта з іншими, аналогічними за якістю, призначенням й корисністю, які були продані в порівнянний час на аналогічному ринку. Такий метод можна застосувати лише за деяких умов:

  • наявність відомостей про факти продажів об´єктів інтелектуальної власності подібного призначення й корисності (об´єкти - аналоги);
  • уміння оцінити вплив відмінних рис таких об´єктів на їхню вартість;
  • доступності й вірогідності інформації про ціни й умови договорів по об´єктах - аналогах.

Ринкова вартість оцінюваного об´єкта визначається ціною, що може заплатити покупець продавцеві об´єкта інтелектуальної власності на дату оцінки за аналогічний за якістю, призначенням і корисністю об´єкт на даному ринку з урахуванням відповідних коректив, що враховують відмінності між оцінюваним об´єктом і його аналогом.

Ринкова вартість у загальному випадку враховує типову мотивацію сторін (купити дешевше, продати дорожче), оплату грішми без пільг й обтяжень та досить тривалий строк експозиції. У той же час ринкова вартість може бути далекою від справедливої вартості внаслідок сприятливої кон´юнктури на ринку або навпаки.