Інтелектуальна власність

9.1 Поняття оцінки та випадки виникнення необхідності в оцінці вартості об’єктів інтелектуальної власності

Оцінка об´єктів інтелектуальної власності - це визначення їхньої вартості на дату оцінки у порядку і за допомогою методичних підходів, визначених Національним стандартом № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності". Даний документ є обов´язковим до використання всіма суб´єктами оціночної діяльності.

Суб´єкти оціночної діяльності - зареєстровані у встановленому порядку фізичні і юридичні особи, що мають у складі персоналу хоча б одного оцінювача і отримали відповідний сертифікат на право здійснення оціночної діяльності.

До суб´єктів оціночної діяльності належать також органи державної влади й місцевого самоврядування, що одержали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій щодо керування й розпорядження державним майном (у складі персоналу також повинні бути оцінювачі).

Оцінка виконується на підставі договору й має як результат звіт про оцінку й акт оцінки, оформлені відповідно до вимог Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна й майнових прав" і Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Необхідність в оцінці об´єктів інтелектуальної власності виникає в таких випадках:

  • при поставленні на баланс об´єкта інтелектуальної власності, розробленого на даному підприємстві, як нематеріальний актив;
  • для визначення розмірів оподатковуваної бази підприємства;
  • при внесенні об´єкта інтелектуальної власності у статутний фонд підприємства;
  • при визначенні майнових часток у статутному капіталі підприємства при його реорганізації, приватизації й інших операціях;
  • при визначенні вартості виключних прав, переданих на підставі договору;
  • при визначенні обсягів компенсації, яку необхідно виплатити власникові інтелектуальної власності за порушення його виняткових майнових прав відповідно до чинного законодавства;
  • при участі об´єктів інтелектуальної власності в інвестиційних й інноваційних проектах;
  • при страхуванні об´єктів інтелектуальної власності;
  • інші випадки.

Під час проведення оцінки майнових прав на об´єкт інтелектуальної власності встановлюється наявність матеріального носія об´єкта інтелектуальної власності і документів, які засвідчують зазначені майнові права, а також факт видачі охоронних документів, що підтверджують право використання об´єкта інтелектуальної власності (патент, виписка з держреєстру ліцензійних договорів, договір на передачу прав, тощо) та їх чинності .