Інтелектуальна власність

7.4.5 Захист прав на сорт рослин, породу тварин

Захист прав селекціонерів і патентовласників здійснюють переважно в юрисдикційному порядку, який поділяється на загальний і спеціальний порядки.

Загальним порядком є судовий порядок, у якому розглядають всі спори, пов´язані із застосуванням законодавства про охорону сортів і порід тварин.

Спеціальним порядком вважають звернення до адміністративної процедури захисту порушених прав.

Вибір способів захисту з можливих зумовлений характером порушення права і природою самого порушення.

Захист прав на сорти рослин передбачений статтями 53-55 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

Суди відповідно до їхньої компетенції розглядають суперечки про:

 • надання прав на сорти та їх державну реєстрацію;
 • сорти, створені у зв´язку з виконанням службових обов´язків або за дорученням роботодавця;
 • авторство на сорт;
 • винагороду авторам;
 • укладання та виконання ліцензійних договорів;
 • визначення власника сорту;
 • визнання прав на сорт недійсними;
 • дострокове припинення прав;
 • порушення особистих немайнових і майнових прав на сорт;
 • визнання сорту придатним для використання в Україні тощо.

Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

 • відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної порушенням прав на сорт, з визначенням розміру відшкодування;
 • відшкодування збитків, завданих порушенням майнових прав на сорт;
 • стягнення з порушника отриманого внаслідок порушення прав доходу, у тому числі упущену власником сорту вигоду;
 • стягнення компенсації, яку визначає суд, у розмірі від 10 до 50 тис. мінімальних заробітних плат, з урахуванням того, чи було вчинено порушення без наміру або навмисно, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;
 • припинення дії, яка створює загрозу порушенню прав на сорт.

Суд може накласти на порушника штраф у розмірі 10% від суми, присудженої судом на користь позивача. Кошти, отримані внаслідок стягнення штрафів, передають у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Суд може постановити рішення про:

 • вилучення з комерційного обігу чи конфіскацію будь-якого матеріалу сорту й отриманого безпосередньо з нього продукту, які відповідач одержав незаконно (матеріал і продукт сорту, добросовісно набуті іншими особами, конфіскації не підлягають);
 • вилучення чи конфіскацію матеріалів і (або) обладнання, які були значною мірою використані для незаконного виробництва матеріалу сорту.

Суд або суддя мають право за позовною заявою застосувати тимчасовий захід до пред´явлення позову або до початку розгляду справи винести постанову про огляд площ та приміщень, де, як припускають, відбуваються дії, пов´язані з порушенням прав на сорт.