Інтелектуальна власність

7.4.2 Суб’єкти права на сорт рослин, породу тварин

Суб´єктами прав на сорт рослин, породу тварин є їхні безпосередні творці (автори), власники виключних прав на їхнє використання (патентовласники), спадкоємці та правонаступники.

Згідно з чинним українським законодавством авторами сорту рослин, породи тварин можуть бути тільки фізичні особи, завдяки творчій праці яких виведено, створено або виявлено сорт рослин, породу тварин.

Сорт рослин, породу тварин переважно створюють кілька авторів, а іноді й цілий колектив. Усіх цих осіб визнаватимуть співавторами. Тільки осіб, які зробили творчий внесок у створення відповідного об´єкта, можна визнати співавторами. При цьому ступінь участі таких осіб у створенні об´єкта не враховують, тобто не можна ділити співавторів на різні категорії.

Якщо сорт рослин, породу тварин створено в порядку виконання службових обов´язків або за завданням роботодавця, суб´єктом права на сорт рослин, породу тварин стає роботодавець, якщо договір між ним і автором не передбачає інше.

У разі смерті селекціонера або його патентовласника права на сорт рослин, породу тварин переходять до спадкоємців. За спадкового правонаступництва спадкоємці стають власниками прав, які не пов´язані нерозривно з особою автора і можуть переходити до інших осіб.

Права на використання сорту рослин, породи тварин підтверджує патент. Патент видають заявникові, і він стає патентовласником. Заявниками можуть бути і кілька осіб, проте патент буде виданий на ім´я тільки одного заявника (зазначеного в заяві першим). Це не позбавляє решту заявників права на сорт рослин, породу тварин, вони використовуватимуть це право спільно, відповідно до угоди між ними.