Інтелектуальна власність

7.4.1 Ознаки охороноздатності сорту рослин, породи тварин

До ознак охороноздатності сорту рослин, породи тварин відносять вирішення завдання виведення нового сорту рослини або породи тварини, новизну селекційного досягнення, його вирізняльність, однорідність і стабільність.

Результатом діяльності селекціонера має бути вирішення конкретного практичного завдання, що полягає у виведенні нового сорту рослини або породи тварини. Необхідно провести до кінця весь селекційний процес, щоб реально вивести новий сорт (породу) і перевірити його на відповідність передбаченим законом вимогам. Завдання з виведення нових сортів і порід вирішують засобами біології.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» сорт - це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), що незалежно від того, чи відповідає вона повністю умовам надання правової охорони, може:

  • бути визначена за ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності певного генотипу або комбінації генотипів;
  • бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин за ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак;
  • розглядатися як одне ціле з погляду її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Породою тварин вважають створену внаслідок цілеспрямованої творчої діяльності групу племінних тварин (породу, породний тип, лінію, сім´ю тощо), яка має нові високі генетичні ознаки, що стійко передаються їхнім нащадкам.

Сорт, породу вважають новими, якщо на дату подання заявки на видачу патенту насіння або племінний матеріал селекційного досягнення не продавався і не передавався іншим способом іншим особам самим селекціонером, його правонаступником, а також не використовувався за їхньою згодою.

Селекційне досягнення має вочевидь відрізнятися від будь-якого іншого селекційного досягнення, існуючого на момент подання заявки.

Відповідно до ст. 11 (5) Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» сорт відповідає умовам вирізняльності, якщо за проявом ознак його можна чітко відрізнити від будь-якого іншого сорту, загальновідомого до дати, на яку заявку вважають поданою.

Сорти рослин і породи тварин мають бути досить однорідними за своїми морфологічними, фізіологічними, хімічними та іншими ознаками, якщо зважити на окремі відхилення, які можуть мати місце у зв´язку з особливостями розмноження.

Одержання рослини або тварини, які не здатні зберігати свої особливі властивості при відтворенні, закон не охороняє не вважає селекційним досягненням.