Інтелектуальна власність

7.3.3 Права суб`єктів права на раціоналізаторську пропозицію

Відповідно до ст. 484 ЦК:

 • автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій цю пропозицію подано;
 • юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на її використання в будь-якому обсязі.

Автори раціоналізаторських пропозицій мають особисті немайнові та майнові права, які забезпечують суспільне визнання їхніх заслуг і задоволення майнових інтересів.

Права авторів надають у зв´язку з:

 • фактом створення нового та корисного для підприємства рішення;
 • офіційною кваліфікацією пропозиції як раціоналізаторської;
 • використанням пропозиції.

У зв´язку із самим фактом створення нового і корисного для підприємства рішення авторові надають:

 • право на подання заявки;
 • право на закріплення першості;
 • право на офіційне оформлення пропозиції шляхом видачі на нього свідоцтва.

У зв´язку з офіційною кваліфікацією пропозиції як раціоналізаторської авторові надають:

 • право авторства;
 • право на авторське ім´я;
 • право на участь у роботах із впровадження пропозиції.

У зв´язку з використанням пропозиції авторові надають:

 • право на одержання винагороди;
 • право користуватися протягом певного строку існуючими нормами і розцінками тощо.

Захист прав авторів раціоналізаторських пропозицій здійснюють у судовому, адміністративному й адміністративно-судовому порядку.

У судовому порядку розглядають спори про авторство (співавторство) на раціоналізаторську пропозицію, про розподіл винагороди між співавторами, інші спірні питання, що виникають у зв´язку з рацпропозиціями, за винятком випадків, коли розв´язання тих чи інших спорів віднесене до відання адміністративних або інших органів.

В адміністративно-судовому порядку, коли зверненню до суду має передувати спроба розгляду в адміністративному порядку, розв´язують спори про розмір, порядок обчислення і строки виплати винагороди за рацпропозиції, факт використання пропозиції, першість пропозиції.

В адміністративному порядку розглядають спори, пов´язані з відмовою в реєстрації та прийнятті до розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, відміною рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською й анулювання виданого на нього свідоцтва.