Інтелектуальна власність

7.3.1 Поняття раціоналізаторської пропозиції

Відповідно до ст. 481 ЦК раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення в будь-якій сфері її діяльності.

Об´єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об´єкт або процес.

Для визнання пропозиції раціоналізаторською вона має відповідати таким критеріям:

  • бути технічним або організаційним рішенням;
  • мати місцеву новизну, тобто бути невідомою на підприємстві;
  • бути корисною.

Технічне або організаційне рішення. Таке рішення виконує роль родової ознаки та має комплексний характер. З одного боку, воно означає, що пропозиції мають містити конкретне вирішення завдання, а не просто його постановку. Раціоналізатор повинен у своїй пропозиції дати конкретні вказівки на те, що і як необхідно зробити, щоб одержати бажаний результат.

З іншого боку, зазначений критерій вимагає, щоб вирішення завдання мало технічний, організаційний характер, тобто раціоналізаторська пропозиція вирішувала практичне завдання за допомогою технічних, організаційних засобів.

Раціоналізатор у своїй пропозиції повинен сформулювати, що і яким чином необхідно зробити, щоб одержати бажаний результат. Не визнають технічним вирішенням завдання такі пропозиції, які лише констатують певну потребу й обмежуються вказівкою на необхідність того або іншого заходу чи на позитивний ефект, який може бути одержаний від його реалізації.

Місцева новизна раціоналізаторської пропозиції. До раціоналізаторської пропозиції висувають вимогу новизни в межах тих підприємств, які її подають.

Новизну раціоналізаторської пропозиції визначають на певний період часу. Щодо пропозицій у нормативних актах вживають поняття першості, а не пріоритету. Першість визначається датою надходження на підприємство правильно оформленої заявки на раціоналізаторську пропозицію.

Пропозицію не вважають новою, якщо до подання заявки за встановленою формою зазначене або ж таке рішення:

  • вже використовували на цьому підприємстві, крім випадків, коли рішення використовували за ініціативи автора протягом певного періоду до подання заявки;
  • передбачене наказами і розпорядженнями адміністрації;
  • розроблено технічними службами цього підприємства;
  • заявлене іншою особою, якій належить першість на цю або тотожну пропозицію;
  • рекомендоване вищою організацією або опубліковане в інформаційних виданнях із розповсюдження передового досвіду в цій галузі;
  • передбачене обов´язковими для підприємства нормативами.

Корисність раціоналізаторської пропозиції. Оцінка корисності суттєво залежить від специфіки діяльності підприємства. Пропозицію визнають корисною для підприємства, якому її подано, якщо її використання на цьому підприємстві в умовах, які існують або мають бути створені відповідно до затверджених планів, дозволяє одержати економічний, технічний або інший позитивний ефект.