Інтелектуальна власність

7.2.3 Суб’єкти права на компонування ІМС

Суб´єктами права на компонування ІМС є автори, їхні спадкоємці, а також будь-які фізичні або юридичні особи, які мають виключні майнові права, одержані відповідно до закону або договору.

Відповідно до ст. 473 ЦК суб´єктами права інтелектуальної власності на компонування ІМС є:

  • автор компонування ІМС;
  • інші особи, які набули права на компонування ІМС за законом або договором.

Автором компонування визнають фізичну особу, завдяки творчій праці якої воно створене. На визнання фізичної особи автором компонування ІМС не впливає ні її вік, ні стан дієздатності.

Юридична особа права авторства на компонування за жодних обставин не набуває і може виступати тільки власником прав на його використання.

Якщо компонування створене спільно кількома фізичними особами, кожну з цих осіб визнають автором такого компонування. Неодмінною умовою виникнення співавторства на компонування є внесення розробником особистого творчого внеску в його створення.

Особи, які надали автору лише технічну, організаційну або матеріальну допомогу чи сприяли оформленню права на використання компонування, на співавторство претендувати не можуть.

У разі, якщо компонування ІМС створене в порядку виконання службових обов´язків або за завданням роботодавця (замовника), суб´єктом права на компонування стає роботодавець (замовник), якщо договір між автором і роботодавцем (замовником) не передбачає інше.

Після смерті автора суб´єктом прав на компонування стають його спадкоємці, до яких переходять тільки майнові права. Особисті немайнові права творця топології у спадщину не передають, проте спадкоємці можуть виступати на їхній захист у разі порушення останніх будь-якими особами.