Інтелектуальна власність

7.2.2 Характеристика ознак компонування ІМС

Основною і єдиною юридично значущою ознакою, необхідною для надання компонуванню правової охорони, є оригінальність. Компонування ІМС визнають оригінальним, якщо воно не створене шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування ІМС, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відоме в галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до установи або до дати його першого використання.

Компонування, що містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки на дату подання заяви до установи або на дату першого використання компонування ІМС, може бути визнане оригінальним тільки в тому разі, якщо сукупність таких елементів загалом надає компонуванню оригінальності.

На визнання компонування ІМС оригінальним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи непрямо таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подання до установи заявки на реєстрацію цього компонування ІМС не перевищує 2 років. При цьому обов´язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати її розкриття та першого використання компонування ІМС покладають на зацікавлену особу.

Не може бути визнане оригінальним те компонування ІМС, заявка на реєстрацію якого подана до установи пізніше, ніж за 2 роки від дати її першого використання.

За загальним правилом оригінальним є будь-яке компонування, створене в результаті творчої діяльності автора. При цьому компонування визнають оригінальним, поки не доведено інше.