Інтелектуальна власність

7.1.9 Положення, що не відповідають вимогам, що висувають до відкриття

До положень, що не відповідають вимогам, які висувають до відкриття, відносять:

  • поодинокі факти, окремі залежності, а також закономірності, властивості та явища, що не змінюють докорінно рівень пізнання;
  • гіпотези, зокрема, ймовірні уявлення про будову матерії, походження планет, корисні копалини, існування різноманітних силових полів тощо;
  • вирішення математичних задач, встановлення абстрактних залежностей, доведення різних математичних теорем тощо;
  • результати, що уточнюють уже відомі положення;
  • виявлення комет, планет та інших просторових утворень;
  • твердження, що суперечать науково обґрунтованим і експериментально підтвердженим у світовій науці ознакам;
  • результати науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, що стосуються предмета можливих заявок на винаходи;
  • виявлення і виведення нових видів рослин, тварин і мікроорганізмів;
  • виявлення нових морфологічних структур, зокрема в галузі біології, медицини, геології.