Інтелектуальна власність

7.1.2 Закономірність як об`єкт наукового відкриття

Закономірність як об´єкт наукового відкриття - це прояв дій об´єктивного закону. У природі вона існувала, існує й існуватиме завжди, об´єктом відкриття стає лише тоді, коли про існування цієї закономірності людина дізналася, встановила чи виявила її будь-яким чином. Закономірність стає об´єктом наукового відкриття з моменту, коли вона вперше була сформульована.

Закономірність матеріального світу як об´єкт наукового відкриття - це невідомий раніше, але об´єктивно існуючий і такий, що вносить докорінні зміни в рівень пізнання, стійкий зв´язок між явищами або властивостями матеріального світу.