Інтелектуальна власність

7.1 Наукове відкриття

Відповідно до ст. 457 ЦК «науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об´єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни в рівень наукового пізнання».

Поняття «відкриття» та «винаходи» чітко розмежовують. Якщо винахід - технічне розв´язання завдання, у результаті якого створюють нові прилади, способи, речовини, то відкриття виявляє раніше невідомі явища, властивості й закономірності тих чи інших об´єктів матеріального світу.

Відкриття - результат наукового дослідження, основними ознаками якого є світова новизна, достовірність (доведеність) і фундаментальність (докорінні зміни в рівні пізнання). Відкриттям визнають не будь-яке розв´язання наукового завдання, а таке, що вносить докорінні зміни в рівень пізнання.