Інтелектуальна власність

6.3.3 Порядок реєстрації географічного зазначення та (або) права на нього

Право на реєстрацію географічного зазначення згідно з 1-ю частиною статті 9 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» мають:

 • особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов´язані з цим географічним місцем;
 • асоціації споживачів;
 • установи, що безпосередньо стосуються вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Заявку на реєстрацію географічного зазначення подають до установи особи, які мають право на реєстрацію.

Заявка має стосуватися лише одного географічного зазначення.

Заявку складають українською мовою, вона має містити:

 • заяву на реєстрацію географічного зазначення з відомостями про заявника та його адресу;
 • заявлене географічне зазначення походження товару;
 • назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане географічне зазначення;
 • назву та межі географічного місця, де виробляють товар, з яким пов´язують особливі властивості, певні якості, репутацію або інші характеристики товару;
 • опис особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;
 • дані про використання заявленого географічного зазначення на етикетці та при маркуванні товару;
 • дані про взаємозв´язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними замовленнями та (або) людським фактором вказаного географічного місця.

Разом із заявою подають:

 • документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати географічне зазначення;
 • висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об´єктивно зумовлені чи пов´язані з природними умовами та (або) людським фактором вказаного географічного місця виготовлення товару;
 • висновок спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов´язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару.

Датою подання заявки є дата одержання установою заяви про реєстрацію географічного зазначення. За подання заявки сплачують збір.

У ході експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення здійснюють перевірку цього зазначення, порівнюючи його з видовими назвами, внесеними до Переліку видових назв товарів.

Перелік виданих назв товарів формує установа на підставі Положення про Перелік видових назв товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Під час проведення експертизи заклад експертизи має право затребувати в заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони географічному зазначенню, установа приймає рішення про відмову в реєстрації.

Рішення про відмову в реєстрації надсилають заявникові.

Якщо за результатами експертизи визначено, що заявка відповідає встановленим вимогам, відомості про заявку публікують в офіційному бюлетені Установи.

Публікація має містити:

 • відомості про заявника (заявників);
 • назву товару, яка містить заявлене на реєстрацію географічне зазначення;
 • межі географічного місця, з яким пов´язують особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;
 • опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;
 • умови використання географічного зазначення на етикетці та при маркуванні товару.

Публікація може містити й інші відомості, визначені у встановленому порядку.

На підставі прийнятого установою рішення про реєстрацію географічного зазначення здійснюють відповідну реєстрацію.

Реєстрацію здійснюють шляхом внесення до Реєстру необхідних відомостей про географічне зазначення. До Реєстру вносять такі відомості:

 • заявлене географічне зазначення;
 • кваліфікацію зазначення: назву місця походження товару або географічне зазначення походження товару;
 • назву товару, опис його особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик;
 • дату прийняття рішення про реєстрацію назви географічного зазначення;
 • відомості про осіб, яким надають право на використання зареєстрованого географічного зазначення.

Відомості про реєстрацію географічного зазначення публікують в офіційному бюлетені установи.

Свідоцтво про реєстрацію права на використання географічного зазначення видає установа протягом одного місяця від дати реєстрації зазначення.

Свідоцтво, що засвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару, діє протягом 10 років від дати подання заявки.

Строк дії свідоцтва на наступні 10 років продовжує установа на підставі заяви, поданої власником свідоцтва протягом останнього року дії свідоцтва, за умови підтвердження спеціальним уповноваженим органом того, що власник свідоцтва виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру.