Інтелектуальна власність

2.5.4 Відповідальність сторін за порушення авторського договору

Відповідальність автора. Згідно із чинним законодавством відповідальність автора за порушення договірних обов´язків може полягати в поверненні отриманого ним гонорару, однобічному розриві укладеного з ним договору, також відшкодування збитків користувачу, а також у сплаті йому неустойки.

Якщо питання відповідальності в авторському договорі не вирішені або вирішені недостатньо чітко, необхідно керуватися загальними положеннями цивільного права. До них відносять такі загальні умови:

- наявність провини автора в порушенні договірних зобов´язань;

- факт заподіяння збитків і обґрунтованість їхнього розміру;

- наявність причинного зв´язку між допущеним автором порушенням умов договору й наслідками цього порушення;

- наявність у діях автора ознаки протиправності.

Відповідальність замовника. Відповідальність за порушення договірних зобов´язань несе й замовник твору. Підставу, обсяг і форму його відповідальності визначає конкретний авторський договір, а також деякі загальні положення цивільного законодавства.

Замовник може відповідати за:

- порушення зобов´язань з використання твору (якщо таке зобов´язання покладене на нього авторським договором);

- нанесення автору збитків (наприклад, у зв´язку із втратою матеріального носія твору);

- порушення цілісності твору;

- невиплати автору обумовленої договором винагороди й т.п.