Кримінальне право України. Загальна частина

§ 9. Погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх

Правові наслідки судимості, які настають для дорослих осіб, повністю поширюються і на осіб, які вчинили злочин до досягнення вісімнадцятирічного віку (див. ст.88 КК).

Судимість у осіб, які вчинили злочин до досягнення вісімнадцятирічного віку, погашається відповідно до положень, визначених у ст.108 КК. Для таких осіб встановлені значно коротші строки погашення судимості, ніж для дорослих.

Дострокове зняття судимості щодо осіб, які до досягнення вісімнадцятирічного віку вчинили злочин невеликої або середньої тяжкості, законом не передбачене, оскільки її тривалість і так невелика.

Дострокове зняття судимості у особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин у віці до вісімнадцяти років і відбула за нього покарання у виді позбавлення волі, допускається за наявності двох підстав (умов):

1) особа зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення;

2) спливло не менше половини строку погашення судимості, зазначеного в пунктах 3 та 4 ч.2 ст.108 КК.

Порядок зняття судимості та наслідки зняття судимості у осіб, які вчинили злочин у віці до досягнення вісімнадцяти років, такі ж, як і в осіб, що вчинили злочин у повнолітньому віці.

Положення ч.5 ст.90 КК про перерив строків погашення судимості у випадку вчинення нового злочину повністю поширюються і на осіб, які вчинили злочин до досягнення вісімнадцятирічного віку.

Література:

 1. Астемиров З. А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. – М.: Юрид. лит., 1970.
 2. Никитин А.Ф. Ответственность несовершеннолетних. Пособие. – М.: Просвещение, 1980.
 3. Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним. – Казань, 1988.
 4. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Научно-практическое пособие / Гравина А.А., Кашепов В.П., Кошаева Т.О., Марогулова И.Л., и др.; Отв. ред.: Кашепов В.П. – М.: Юрид. лит., 1999.
 5. Пудовочкин Ю.Е. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве: история и современность. Монография. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002.
 6. Волчецкая Т.С., Казакова Г.В., Лонская С.В., Хорьков В.Н. Защита прав и ответственность несовершеннолетних: современные проблемы. Монография. – Калининград: Изд-во КГУ, 2004.
 7. Митькина А.В. Формирование нравственной ответственности несовершеннолетних осужденных. – М.: Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та, 2004.
 8. Веселова Л.В. Ответственность несовершеннолетних, страдающих психическими отклонениями: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Учебное пособие / Науч. ред.: Прохоров Л.А. – Краснодар, 2005.
 9. Ткачев В.Н. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности: теория и практика. Монография / Науч. ред.: Баранов П.П. – Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2007.
 10. Масалитина И.В. Особенности уголовной ответственности и иных мер уголовно-парвового воздействия в отношении несовершеннолетних. Учебное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.

Контрольні питання:

 1. Види звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності.
 2. Підстави та принципи кримінальної відповідальності неповнолітніх.
 3. Вік, з якого можуть застосовуватись примусові заходи виховного характеру щодо неповнолітнього.
 4. Наслідки для неповнолітнього у разі ухилення від примусових заходів виховного характеру.
 5. Зміст застереження як примусового заходу виховного характеру.
 6. Особливості призначення штрафу щодо неповнолітнього.
 7. Види покарань, що можуть застосовуватись до неповнолітнього.
 8. Строки давності притягнення неповнолітньої особи до кримінальної відповідальності.
 9. Особливості звільнення від відбування покаранням з випробуванням неповнолітнього.
 10. Наслідки звільнення від відбування покаранням з випробуванням неповнолітнього.
 11. Умови погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх осіб, відмінність погашення від зняття судимості щодо повнолітніх.
 12. Підстави умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі за злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років.
 13. Чи застосовується до неповнолітніх заміна невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням.