Кримінальне право України. Загальна частина

§ 2. Обставин, які пом’якшують і обтяжують покарання

Під обставинами, які пом’якшують або обтяжують покарання, прийнято розуміти різного роду чинники, що характеризують особу винного і вчинений ним злочин, які певним чином зменшують, або підвищують суспільну небезпеку злочину і особи, а звідси і ступінь його кримінальної відповідальності. Маються на увазі обставини, які на кваліфікацію діяння не впливають.

Пом’якшуючі або обтяжуючі обставини мають велике значення при призначенні покарання. Це пояснюється тим, що, по-перше, вказані обставини широко охоплюють поширені в реальному житті ситуації і, природно, є найбільш типовими для різноманітних випадків вчинення злочинів. По-друге, законодавець включає в їх перелік саме ті обставини, які роблять істотний вплив на ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину і особи винного.

Урахування пом’якшуючих обставин дає право суду: 1) визначити покарання ближче до мінімуму санкції статті КК, за якою кваліфікований злочин; 2) при альтернативній санкції призначити менш тяжкий вид покарання; 3) через ст. 69 КК України призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено законом.

Наявність обтяжуючих обставин, навпаки, дає суду право можливість: 1) призначити покарання, рівне максимуму санкції статті КК або наближене до цього максимуму; 2) при альтернативній санкції призначити більш суворі види покарання, з передбачених в ній; 3) виключити застосування ст. 69 КК України, тобто призначити більш м’яке покарання, ніж передбачено законом.

У ст. 66 КК України перераховуються обставини, які пом’якшують покарання: 1) з’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину; 2) добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди; 2-1) надання медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину; 3) вчинення злочину неповнолітнім; 4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності; 5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин; 6) вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність; 7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого; 8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності; 9) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом.

Перелік пом’якшувальних обставин, передбачених законом, не є вичерпними, що дозволяє суду враховувати як пом’якшувальні покарання обставини і такі, які в законі прямо не передбачені (ч. 2 ст. 66 УК України).

Важливе значення пом’якшуючих обставин полягає в тому, що суд не може не враховувати ці обставини при призначенні покарання, тобто суд не має права їх ігнорувати, не відмітити, а обов’язково брати до уваги при обранні виду і строку покарання.

Обставини, обтяжуючі покарання, перераховані в ст. 67 КК України: 1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів; 2) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28); 3) вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату; 4) вчинення злочину у зв’язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов’язку; 5) тяжкі наслідки, завдані злочином; 6) вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані; 7) вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності; 8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного; 9) вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством; 10) вчинення злочину з особливою жорстокістю; 11) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій; 12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом; 13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

Згідно ч. 3 ст. 67 КК України суд при призначенні покарання не може враховувати (визнавати) як обтяжуючі обставини ті з них, які прямо не вказані в частині першої цієї статті. Звідси висновок: перелік обтяжуючих обставин є вичерпним і через це розширювальному тлумаченню ні за яких умов підлягати не може.

Відповідно до ч. 4 ст. 67 КК України, якщо та або інша обставина, що обтяжує покарання, передбачена відповідною статтею Особливої частини КК як ознака складу злочину, яка витікає з його кваліфікації, суд не може ще раз враховувати при призначенні покарання цю обставину як обтяжуючу. Іншими словами: неприпустимо враховувати одну і ту ж обставину і як ознаку складу злочину, передбаченого конкретною статтею Особливої частини КК, і як обставину, обтяжуючу покарання, оскільки у такому разі одна обтяжуюча обставина удвічі погіршуватиме положення винного, що суперечило б принципу справедливості.

Таким чином, обтяжуючі обставини свідчать про більшу суспільну небезпеку особи, говорять про вищий ступінь провини, підсилюють його відповідальність.