Покарання, передбачені в КК України, утворюють певну систему. Аналіз тексту ст. 51 КК України показує, що перераховані тут види покарань розташовані в певному порядку від менш тяжких до більш тяжчих видів покарання, утворюючи, тим самим, систему покарань.

До осіб, визнаних винних у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані наступні види покарань:

1) штраф;

2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;

3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

4) громадські роботи;

5) виправні роботи;

6) службові обмеження для військовослужбовців;

7) конфіскація майна;

8) арешт;

9) обмеження волі;

10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;

11) позбавлення волі на певний строк;

12) довічне позбавлення волі.

Можна дати наступне визначення поняття системи покарання. Система покарання – це встановлений законом про кримінальну відповідальність вичерпний перелік покарань, обов’язковий для застосування судом, викладений в певному порядку залежно від їх тяжкості (суворості).

Виходячи з даного визначення поняття системи покарань, слід виділити наступні її ознаки. По-перше, система покарань містить вичерпний перелік видів покарань, який розповсюджувальному тлумаченню не підлягає. По-друге, тільки цим переліком видів покарань і повинен керуватися суд при призначенні винному покарання за вчинений злочин. Суд не має права призначити яке-небудь покарання, не передбачене цією системою покарань, тобто суд поставлений в певні рамки, його можливості у виборі того або іншого виду покарання обмежені цією системою і лише з цих 12 видів покарань суд може вибрати і призначити певний вид покарання конкретній, винній особі у вчиненні злочину. По-третє, система покарання – це не простий перелік видів покарань, який може вибрати і призначити суд. У цій системі види покарання розташовані в певному порядку, за певною схемою: від менш тяжких покарань до більш тяжчих покарань. І коли виникає необхідність порівняти за тяжкістю той або інший вид покарання, вибрати менш тяжкий або більш тяжкий, дана система полегшує це завдання, оскільки всі види покарань розташовані один за іншим, за наростаючою від менш тяжкого виду покарання до більш тяжчого виду покарання.