Кримінальне право України. Загальна частина

§ 1. Поняття та форми множинності злочинів

Розділ VII Загальної частини Кримінального кодексу України «Повторність, сукупність та рецидив злочинів» містить норми, що передбачають такий кримінально-правовий інститут як множинність злочинів. Наявність даного розділу обумовлюється очевидною підвищеною суспільною небезпекою вчинення особою або групою осіб не одного, а декількох злочинів, та необхідністю врахування цього при кваліфікації, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності або покарання.

В самому загальному сенсі множинність злочинів можна визначити як ситуацію, коли особою або групою осіб вчинено два або більше самостійних злочинів. В залежності від ознак вчинених злочинів, наявності засудження за певні з них, Кримінальний кодекс передбачає три форми множинності: повторність злочинів (ст. 32), сукупність злочинів (ст. 33) та рецидив злочинів (ст. 34). В даному випадку мова йде саме про форми множинності, оскільки повторність, сукупність та рецидив злочинів не вичерпують усього змісту множинності злочинів та як окремі прояви множинності злочинів не виключають один одного (наприклад, вчинення особою спочатку крадіжки, а потім грабежу, утворює і сукупність, і повторність злочинів).