Кримінальне право України. Загальна частина

§ 8. Дійове каяття при вчиненні злочину

У кримінальному праві під дійовим каяттям розуміють активні дії особи, винної у вчиненні злочину, що свідчать про її щиросердий внутрішній осуд свого діяння, прагненні допомогти розслідуванню та відшкодувати нанесені збитки або усунути повністю чи частково заподіяну шкоду потерпілому.

Види дійового каяття: 1) відшкодування заподіяного збитку, 2) з’явлення із зізнанням, 3) запобігання збільшенню причиненої шкоди, 4) інші подібні дії, що пом’якшують наслідки та відповідальність.

Відмінність добровільної відмови від дійового каяття полягає в наступному:

1) добровільна відмова – це в основному пасивна форма поведінка людини, рідше активна, а дійове каяття завжди пов’язане з активними діями винної особи;

2) добровільна відмова можлива тільки в незакінченому злочині, а дійове каяття – по завершенню злочинних дій на будь-якій стадії вчинення злочину;

3) добровільна відмова можлива тільки при вчиненні умисних злочинів, дійове каяття – як умисних, так і необережних,

4) добровільна відмова завжди виступає підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності, а дійове каяття визнається обставиною, що пом´якшує покарання, і лише у випадках, прямо передбачених законом, є підставою звільнення від кримінальної відповідальності (наприклад, ст. 45, ч. 3 ст. 175 КК).

Література:

 1. Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву. – М.: Гос. изд-во юрид. литературы, 1955.
 2. Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление и покушение по советскому уголовному праву. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958.
 3. Тишкевич И.С. Приготовление и покушение по уголовному праву. – М., 1958.
 4. Гришанин П.Ф. Стадии совершения умышленного преступления в свете задач предотвращения и пресечения преступлений. – М., 1960.
 5. Шахов В.Д. Ответственность за покушение на преступление. – Караганда, 1974.
 6. Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному праву. – Воронеж, 1975.
 7. Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления. – М., 1982.
 8. Тер-Акопов А.А. Добровольный отказ от совершения преступления. – М., 1982.
 9. Щерба С.П., Савкин А.В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении: Практическое пособие / Под общ. ред. С.П. Щерба. – М.: Изд-во «Спарк», 1997.
 10. Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: Монографія. – Х., 2007.

Контрольні питання:

 1. Поняття і види стадій вчинення злочину.
 2. Поняття готування до злочину, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
 3. Види готування до злочину.
 4. Кримінальна відповідальність за готування до злочину.
 5. Виявлення умислу.
 6. Поняття замаху на злочин, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки.
 7. Види замаху на злочин.
 8. Кримінальна відповідальність за замах на злочин.
 9. Відмежування замаху на злочин від готування до злочину.
 10. Поняття закінченого злочину.
 11. Відмежування закінченого злочину від замаху на злочин.
 12. Поняття добровільної відмови від вчинення злочину та її ознаки.
 13. Відповідальність при добровільній відмові від вчинення злочину.
 14. Поняття дійового каяття при вчиненні злочину та його ознаки.
 15. Відмінність добровільної відмови від вчинення злочину від дійового каяття при вчиненні злочину.