Кримінальне право України. Загальна частина

§ 6. Казус (випадок) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків

Казус (випадок) – це невинне заподіяння шкоди суспільним відносинам, що виключають кримінальну відповідальність, при якому особа не передбачає можливості настання суспільно небезпечних наслідків вчиненого нею діяння, і по обставинам справи не повинна або (і) не могла їх передбачати.

У кримінальному праві допускається можливість існування казусу в поведінці особи, що не передбачала настання суспільно небезпечних наслідків, хоч повинна була їх передбачати, але не могла в силу різних обставин (розумової перевтоми, фізичних особливостей).

По характеру передбачення казус співпадає зі злочинною недбалістю. Особа не передбачає можливості настання наслідків.

Казус відрізняється від злочинної недбалості тим, що при казусі особа не повинна була і не могла передбачати наслідки, що наступили, а при злочинній недбалості – особа повинна була і могла передбачати настання суспільно небезпечних наслідків.

При казусі відсутня суб’єктивна сторона злочину – відсутня вина.